Afbeelding
maandag 18 februari 2019, 15:30

Comité Dinteloord tegen MEGAmolens stuurt brandbrief naar gemeenteraad

DINTELOORD – Het comité ‘Dinteloord tegen MEGAmolens’ heeft een uitgebreide brandbrief gestuurd naar de raadsleden van de gemeente Steenbergen. In deze brief plaatst het comité diverse kanttekens bij de voortgang van het proces, dat volgens het comité niet zorgvuldig wordt doorlopen. Ze roept de raadsleden op om hierover vragen te stellen.

Naar mening van het comité heeft het college van b en w burgers en belanghebbenden bewust de kans ontnomen om een verplicht natuuronderzoek te betrekken in hun zienswijze. Daarnaast stelt het comité dat de gemeenteraad onvolledig is geïnformeerd ten aanzien van voorwaarden die de commissie Ruimtelijke kwaliteit heeft gesteld. Dit met betrekking tot de voorwaarde dat het plan voor de 210 meter hoge windturbines moet passen binnen het bestemmingsplan. En dat is volgens het comité niet het geval.Verder verwijt het comité de wethouder dat ze geen openheid van zaken geeft omtrent afspraken die met de grondeigenaren zijn gemaakt over een zogeheten ‘clusteropstelling’, waardoor de turbines niet langer in een lijn komen te staan. En het comité stelt dat de wethouder zich voor wat de hoogte van de turbines betreft beroept op ‘een onbekende adviseur met een ongefundeerde mening’.Tot slot stelt het comité dat ‘de wethouder bezig is met een mediation traject waarvan zij weet dat de uitkomst geen draagvlak zal hebben bij de burgers van Dinteloord’ en geeft haar het verwijt ‘dat ze stug doorgaat en niet luistert naar de bevolking’.Aan de raadsleden wordt gevraagd of ze vragen hierover aan de wethouder willen stellen en haar reactie kritisch willen beoordelen. In de oordeelvormende vergadering van afgelopen woensdagavond zijn er geen vragen gesteld naar aanleiding van de brandbrief. Wellicht gebeurt dat in de besluitvormende vergadering eind deze maand dan nog.

Foto: de relatief kleine windturbines aan de Karolinadijk staan nu in lijn. Er wordt gedacht aan windturbines van 210 meter hoogte die in een groepje staan.
Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant / KijkopSteenbergen.nl

Uit de Steenbergse Courant