Afbeelding
zondag 10 maart 2019, 13:30

Aan de slag om wereld voor onze kinderen beter te maken

STEENBERGEN - Steenbergenaar Eric van der Spelt, raadslid namens D66 in de gemeenteraad, is op 20 maart ook kandidaat voor zijn partij bij de verkiezingen van Provinciale Staten in Noord-Brabant. Hij stelt zich graag nog even wat nader voor.

,,Ik woon in het buitengebied rond Steenbergen en ben akkerbouwer van beroep. Ik stel me verkiesbaar voor de fractie van D66 voor de Provinciale Staten. Ik heb twee zoontjes en voor hen wil ik een mooi Brabant, een mooi Steenbergen en ook een mooi boerenbedrijf achterlaten. Zij zijn de toekomst en ik wil ze later recht in de ogen kunnen aankijken, als zij vragen wat ik heb gedaan om hun wereld beter te maken.’’

Kanarie in de kolenmijn

,,We zullen dus aan de slag moeten. De klimaatverandering is namelijk nu al merkbaar. Ik voel me als boer de bekende kanarie in de kolenmijn; in het voorjaar verzopen mijn gewassen op het land en de zomer stond alles te verpieteren van de hitte en droogte. Om deze klimaatverandering te remmen, zullen er keuzes gemaakt moeten worden die de toekomst nu van ons verwacht. Ik loop daar niet voor weg, D66 loopt daar niet voor weg. We zullen moeten wennen aan periodes van lange droogte en dan weer veel neerslag in korte tijd. Maatregelen zoals minder verstening en meer groen in onze dorpen en steden zijn daarom nodig, maar denk bijvoorbeeld ook aan waterbergingen die aan de ene kant zorgen voor droge voeten in tijden van veel regen en aan de andere kant voor voldoende zoet water voor onze boeren en voor onze natuur bij langdurige droogte.’’

Kansen pakken

,,Daarnaast ga ik ervoor om, samen met onze inwoners en gemeentes, de transitie te maken van fossiel naar hernieuwbaar. Dit zal een gevolg hebben op de inrichting van ons buitengebied, zoals plaatsing van windmolens, zonneweides, maar ook productie van biomassa voor warmte. Dit geeft ook kansen en samen met u wil ik deze kansen pakken en inzetten voor verbetering van onze dorpen en buurtschappen. Voor meer en betere natuur en voor schone lucht zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Want Brabant en zeker West-Brabant is een heel mooi gebied waar het goed toeven is en dat zo moet blijven. Daarom vraag ik uw stem, Eric van der Spelt, nr. 12 op de lijst van D66.’’

Uit de Steenbergse Courant