maandag 18 maart 2019, 16:00

Gratis symposium voor de naasten van mensen met psychische problemen

REGIO – De familieraad en Cliëntenraad van GGZ WNB – in de volksmond ‘Vrederust’ genoemd – organiseren op donderdag 4 april een gratis te bezoeken symposium. Doel daarbij is om de (positieve) rol van familie en naasten in het herstelproces van cliënten met psychische problemen onder de aandacht te brengen.

Willem Verhoef van de raad van toezicht van GGZ WNB licht toe waarom die rol belangrijk is: “De laatste jaren is er sprake van een drastische verandering bij de behandeling van cliënten binnen de geestelijke gezondheidszorg. Was dit voorheen uitsluitend voorbehouden aan de hulpverleners, nu wordt er ook verwacht dat familie en naasten een rol spelen bij de behandeling. Dit wordt in de praktijk de ‘triade’ genoemd. Het betekent dat drie partijen, te weten de cliënt, de behandelaar én de familie, zich samen inzetten voor een herstel van de cliënt. Het is zoeken naar het juiste evenwicht in de praktijk. Familie of naasten kunnen een bron van informatie zijn in het behandelingsproces”.

“Het belang van familie en naasten wordt bij ggz instellingen vertegenwoordigd door familieraden. Ook GGZ WNB heeft een actieve familieraad. Het initiatief van een symposium over de triade is dan ook van hen en de Cliëntenraad afkomstig. Op  4 april proberen zij daar met een mooi programma met vier boeiende sprekers een antwoord te geven op de vraag hoe familie en naasten hun rol vanaf het begin goed kunnen pakken”.

Deskundigen

Tijdens het symposium zullen vier deskundigen belangrijke zaken belichten. Prof. dr. Paul Schnabel, socioloog en lid van de Eerste Kamer, geeft een uitleg over de ambulantisering. Margre Sluiter, oprichtster van het Moeder en Kind Centrum van Bravis, deelt haar ervaringen over de eerste opvang van een cliënt en familie. Liset Bartels, familievertrouwens- persoon, vertelt hoe de triade (cliënt/hulpverlener/familie) kan werken ondanks privacywetgeving. En Brenda de Visser, psycholoog en ervaringsdeskundige, deelt haar ervaringen over het belang van familie en/of naasten bij een behandeling.

Aanmelden

Het symposium is bedoeld voor cliënten, familie en naasten. Maar ook voor huisartsen, psychologen en verpleegkundig specialisten. Maar zeker ook voor andere belangstellenden. Aan deelname zijn geen kosten verbonden, wel is aanmelden noodzakelijk. Dit kan via https://eengoedbegin.eventbrite.nl.

Plaats van handeling is ‘De Ark’ aan het Noachpad 1 op het landgoed Vrederust in Halsteren. Het symposium start om 13:30 uur, inloop vanaf 13:00 uur en het einde is gepland om 16:00 uur.

Uit de Steenbergse Courant