Afbeelding
vrijdag 12 april 2019, 09:00

Gewoon Lokaal!, Volkspartij en CDA in gesprek over vorming coalitie

STEENBERGEN – Informateur René Mol heeft de eerste gesprekken gevoerd met alle partijen in de gemeenteraad en daar is een voorlopige conclusie uitgekomen. Gewoon Lokaal!, Volkspartij en CDA willen samen de nieuwe coalitie gaan vormen. Na de bekendmaking van de VVD om uit de coalitie te stappen uit onvrede over de samenwerking met Gewoon Lokaal!, is er meteen gestart met verkennende gesprekken om te kijken welke partijen de meeste raakvlakken hebben. Deze drie partijen hebben naar elkaar uitgesproken dat ze willen samenwerken. Samen hebben ze een ruime meerderheid van 13 zetels in de raad.

De komende weken zal René Mol op verzoek van de partijen aan de slag gaan als formateur en het vervolgproces begeleiden. Want hoewel er overeenkomsten zijn tussen de partijprogramma’s, zal er ook zeker nog over de verschillen gepraat moeten worden. Toch zeggen de fractieleiders in een eerste reactie vertrouwen te hebben om tot een werkbare en duurzame coalitie te komen. Bij de afgelopen verkiezingen viel de Volkspartij nog buiten de boot, maar nu lijken ze alsnog hun plek te veroveren aan het roer. Volgens Maurice Remery van Gewoon Lokaal! een logische stap. “De situatie is nu anders met het vertrek van de VVD. Je kan niet ontkennen dat er een grote groep op hen heeft gestemd. Dat zijn veel Steenbergenaren geweest, en wij vertegenwoordigen veelal de inwoners van de kernen. Samen met CDA vormt dat een goede, brede coalitie.” 

Constructieve samenwerking

Fractieleider Michel Lambers van de Volkspartij spreekt over positieve gesprekken die kunnen leiden tot een constructieve samenwerking. “Onze programma’s hebben veel overeenkomsten. Wij kijken liever vooruit naar de toekomst, dan naar het verleden.”

Met het aangekondigde vertrek van VVD-wethouder Petra Lepolder, lijkt de logische vervolgstap dat de Volkspartij een wethouder zal leveren. Dat zal onderwerp zijn bij de komende gespreksronde. 

Ook Jeroen Weerdenburg van de derde beoogde coalitiepartner, het CDA, denkt dat dit de juiste combinatie is om de stabiliteit terug te brengen in de Steenbergse politiek. 

“De Volkspartij heeft zich het afgelopen jaar goed gepresenteerd. Natuurlijk zijn er verschillen, maar er zijn ook voldoende raakvlakken. We zullen elkaar ook deels moeten vrijlaten.”

VVD, D66 en PvdA in oppositie

Hiermee wordt duidelijk dat VVD, D66 en PvdA de oppositie zullen vormen. Nadir Baali van de PvdA heeft zijn twijfels over de stabiliteit van deze nieuwe beoogde coalitie. “De Volkspartij en Gewoon Lokaal! zijn zo’n beetje de grootste tegenstanders, zowel qua personen als standpunten. Het zal dus veel moeite kosten om te blijven zitten, maar ik hoop natuurlijk dat het een succes wordt. Ik vind het college onder leiding van Gewoon Lokaal! wel te afwachtend, dus dat zou moeten veranderen.”

Fractievoorzitter Tim Huisman van D66 stelt zeer verbaasd te zijn over de voorgenomen coalitie. ”Het is alsof de PVV samen gaat werken met Groen Links. Zo zijn ook reacties die ik om mij heen hoor”. Het raadslid gaat er in elk geval vragen over stellen en vindt dat er wel heel snel conclusies zijn getrokken.

In de besluitvormende vergadering van 18 april doet René Mol verslag van zijn bevindingen. Daarna zal hij samen met de drie partijen aan de slag gaan met het opstellen van een nieuw coalitieakkoord en het formeren van de nieuwe wethouders ploeg. Het streven is om eind april het coalitieakkoord gereed te hebben.

Tekst: Nicole van de Donk

Uit de Steenbergse Courant