Afbeelding
donderdag 18 april 2019, 16:15

Ondernemers glastuinbouw zitten te springen om huisvesting arbeidsmigranten

STEENBERGEN – “Liever spreken over een uitdaging, dan over een probleem”, zo klonk het tijdens de beeldvormende vergadering over arbeidsmigranten die afgelopen maandag werd gehouden. Een uitdaging is het zeker, want dat er bedden bij moeten voor de groep arbeidsmigranten die grotendeels in de kassen werken, is duidelijk. Maar waar dat moet gebeuren en met hoeveel tegelijk is punt van discussie. Tijdens het rondetafelgesprek werden ondernemers, inwoners en organisaties uit de glastuinbouw aan het woord gelaten. “Omarm deze mensen, want we hebben ze keihard nodig”, zo klonk het vanuit de werkgevers. 

Het rondetafelgesprek was georganiseerd om de raadsleden zoveel mogelijk input te kunnen geven die ze nodig hebben bij het vaststellen van nieuw huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten. Het huidige beleid voldoet in de praktijk niet meer aan de groeiende vraag voor huisvesting voor deze groep. Overal in de gemeente Steenbergen verblijven mensen afkomstig uit Polen, Roemenië en andere EU-landen die vooral werkzaam zijn in het kassengebied AFC. De gemeente kan onvoldoende handhaven op misstanden, omdat er momenteel geen alternatieven zijn waar ze kunnen wonen. Plannen voor het bouwen van een pension aan de Noordlangeweg in Dinteloord zijn recentelijk door inmiddels vertrekkend wethouder Petra Lepolder ‘on hold’ gezet, omdat er volgens haar eerst breder over het onderwerp moet worden gediscussieerd. 

Aantallen stijgen 

Volgens veel partijen die op de avond aanwezig waren wordt er echter al veel te lang getreuzeld met het maken van nieuw beleid, en moet er een slag worden gemaakt om al deze arbeidskrachten fatsoenlijk te kunnen huisvesten. “Op dit moment hebben wij op Nieuw-Prinsenland ruim 400 mensen aan het werk. Volgens onze prognoses zal dat aantal in 2028 gestegen zijn naar 1000. Het liefst willen we dat deze mensen op loop- of fietsafstand van hun werk verblijven op locaties waar plek is voor 160 man of meer. Ook in de buurt bij winkels want we willen ze niet wegstoppen in de polder”, zei Wilko Wisse namens de Tuin Ontwikkelings Maatschappij (TOM).

Wel of niet bij kern Dinteloord

Maar de Werkgroep Behoud Leefbaarheid Dinteloord (WBLD) ziet een voorziening dichtbij de kern van het dorp niet zitten. “Daar is geen maatschappelijk draagvlak voor. Wij zien het liefste huisvesting gebouwd worden bij de eerste of tweede rotonde bij het AFC. Dat is niet wegstoppen”, aldus Arie van den Berg namens WBLD.

De Dorpsraad van Dinteloord blijft bij het standpunt dat als er aan de voorwaarden wordt voldaan, het pension prima tegen de kern aangebouwd kan worden. Dat de plaatselijke ondernemers ook kunnen profiteren van de aanwezigheid van buitenlandse arbeidskrachten, vertelde Christianne Tolhuijsen van de Dorpsraad Kruisland. “De supermarkt heeft de openingstijden verruimd zodat deze mensen na hun werk nog boodschappen kunnen doen. Wel is het moeilijk om contact te krijgen met sommige van hen.”

Ondernemer zit klem

Onlangs vertelde wethouder Lepolder dat er vanuit de provincie wellicht meer ruimte wordt geboden om huisvesting te realiseren in het buitengebied. Dat zou kunnen betekenen dat er op het terrein van de agrarische bedrijven zelf mag worden uitgebreid. Nu mogen ondernemers maximaal 40 arbeiders bij hun bedrijf huisvesten, maar dat is voor velen niet voldoende. Rini Goossens, teler van zacht fruit, was jaren geleden een van de eerste die verblijven voor zijn seizoenarbeiders op zijn terrein plaatste, en inmiddels wordt hij bijna moedeloos van de situatie. “We zitten klem. Vanaf juni begint onze piekperiode waarin we ongeveer 160 mensen aan het werk hebben. Voor het grootste deel van deze groep moet ik dus elk jaar op zoek naar geschikte huizen waar ze kunnen verblijven. Ik zoek alleen plekken uit waar ik zelf zou willen slapen en dan valt er al een heleboel af. Je komt miserabele huizen tegen hoor. Nu heb ik uiteindelijk huisjes gehuurd op een bungalowpark, maar dat kan toch niet de bedoeling zijn.”

Joris van de Bergh was namens de provincie aanwezig, maar was voorzichtig in zijn uitspraken. “Wat betreft uitbreiding in het buitengebied gaan wij graag in gesprek met de gemeente, omdat het maatwerk betreft. Maar in beginsel zeggen wij niet nee.”

Hoewel er voor ondernemers als Goossens liever vandaag dan morgen nieuw beleid ligt, zal het nog wel even duren. De input uit het rondetafelgesprek zal worden verwerkt in een uitganspuntennotitie waar de raad zich in september over zal buigen. De besluitvorming over het nieuwe beleid zal waarschijnlijk plaatsvinden in november.

Tekst en foto’s: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl

Uit de Steenbergse Courant