Afbeelding
zondag 28 april 2019, 12:00

Bezoek aan ‘De Ambtenaar’ nuttig en bruikbaar

MEDEMBLIK – Het kostte een vrije zaterdag, maar na afloop van het bezoek aan Medemblik, waar windturbine ‘De Ambtenaar’ staat, waren de diverse deelnemers aan de excursie het er wel over eens: het was een nuttige dag en de opgedane ervaring en informatie kunnen zeker gebruikt worden bij verdere discussies over windturbines nabij de kern Dinteloord.

De busreis werd georganiseerd naar aanleiding van de discussies over de plaatsing van twee windturbines van 200 meter of meer dichtbij de kern Dinteloord. Een voornemen dat tot grote publieke weerstand leidde. Als vergelijkbaar voorbeeld wordt in deze discussie regelmatig “De Ambtenaar” gebruikt als schrikbeeld. Omdat, al dan niet gemanipuleerde, afbeeldingen van de turbine telkens weer opduiken in de discussie besloot het gemeentebestuur er zelf een bezoek aan te brengen. Zij nodigde diverse betrokken groeperingen uit om mee te reizen. Uiteindelijk vormde een vertegenwoordiging van de Dorpsraad, de werkgroep Behoud Leefbaarheid Dinteloord, het college van burgemeester en wethouders, Gewoon Lokaal! en de Volkspartij het negentienkoppige reisgezelschap. In Medemblik konden de reizigers met eigen ogen zien wat de invloed van de turbine op het straatbeeld is. Ook namen zij de gelegenheid te baat om met bewoners te praten van waaruit een realistisch beeld ontstond over de wijze waarop de Medemblikker de turbine ervaart.

Foto’s: Hakim Tampoebolon ©2019

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

Uit de Steenbergse Courant