Afbeelding
zaterdag 29 juni 2019, 13:00

D66 stelt vragen over havenwerkzaamheden Dinteloord

DINTELOORD – D66 stelt vragen via raadsgriffier Lenneke van der Maar over de werkzaamheden aan de Dinteloordse haven. Die liggen stil vanwege bezwaar dat tegen deze werkzaamheden is aangetekend.

De partij wil bij monde van fractievoorzitter Tim Huisman van het gemeentebestuur weten hoe de status is met betrekking tot het ingediende bezwaar en wanneer de werkzaamheden weer zullen starten. Ook vraagt Huisman om een inschatting van het tijdstip waarop alle werkzaamheden zullen zijn afgerond.

Amendement

Daarnaast diende de partij een amendement in voor de vergadering van gisteravond. D66 stelt voor om de 1,2 miljoen die volgens een voorstel van het college van b en w beschikbaar wordt gesteld ten behoeve van economische ontwikkeling, als volgt te verdelen: 150 duizend euro voor de Atletiekbaan van Diomedon, dezelfde bedragen voor de bestemming van groene schoolpleinen en naar duurzame klimaatmaatregelen en 717 duizend euro naar economische ontwikkeling.
Bij het sluiten van de redactie voor deze editie was nog niet bekend of het amendement op een raadsmeerderheid kan rekenen.

Uit de Steenbergse Courant