zaterdag 30 maart 2013, 16:23

Basketbaltoernooi keert terug op de Markt

STEENBERGEN – Door de herinrichting van de Markt zag Simple Dribble zich vorig jaar genoodzaakt het traditionele buitenbasketbal-toernooi op Hemelvaartsdag af te blazen. Vooral de diepe goten vormden een te groot obstakel. De gemeente verhielp dit probleem snel en Simple Dribble heeft vervolgens de draad weer opgepakt. Op donderdag 9 mei vindt zodoende de zestiende editie van het basketbaltoernooi plaats.

De nieuwe inrichting van de Markt laat het overigens niet meer toe dat er op drie velden kan worden gespeeld. Het zal voor de organisatie naar eigen zeggen zelfs nog lastig genoeg zijn om twee speelvelden te realiseren. Hierdoor wordt het aantal deelnemende teams beperkt, maar desondanks verwacht de vereniging weer een dag vol plezier, sportiviteit en spektakel.

Het programma begint om 11.30 uur voor de jeugd van 10 tot 14 jaar met diverse leuke clinics, waarvoor men zich niet van tevoren hoeft aan te melden. Omstreeks 14.00 uur beginnen de wedstrijden voor volwassenen, die vier tegen vier spelen. Teams moeten echter minimaal uit vijf personen bestaan.

Basketbalervaring is niet nodig, Simple Dribble wil namelijk juist een zo breed mogelijk publiek bereiken. Na een schiftingsronde worden de teams naar sterkte ingedeeld. De deelnamekosten bedragen 25 euro per team, inschrijven kan tot uiterlijk 1 mei bij Ilona Kerbusch, 06-54367583.

Nieuw herenteam

Buiten het basketbaltoernooi heeft Simple Dribble het ook op andere fronten erg druk. Dit jaar is de club met twee extra teams in de competitie gestart. Voor alle teams van de vereniging geldt dat het ledenaantal dit jaar is gegroeid. Deze teams moeten natuurlijk ook allemaal gefloten worden. Omdat een aantal van de nieuwe leden weinig tot geen ervaring hadden met fluiten, is voor alle spelers ouder dan 14 jaar een scheidsrechter cursus georganiseerd. Maar liefst 26 deelnemers hebben het examen ook daadwerkelijk behaald.

Voor komend seizoen heeft Simple Dribble het plan opgevat om weer een herenteam in competitie te brengen. Op zaterdag 6 april van 15.00 uur tot 17.00 uur is er een eerste bijeenkomst voor belangstellenden; een gezellige basketbalmiddag waarbij getraind wordt en een partijtje wordt gespeeld. Deelnemers hoeven zich niet meteen vast te leggen. Een vaste kern is er al, maar Simple Dribble heeft nog wel een aantal spelers nodig voor het nieuwe herenteam.

Voor meer informatie is Anton Kerbusch bereikbaar op 06-15532377.

Uit de Steenbergse Courant