donderdag 7 november 2013, 11:01

Raad volop in de debat over begroting en bezuinigingen

STEENBERGEN – Een ideeënmakelaar die inwoners terzijde staat bij het ontplooien van burgerinitiatieven. Zo’n ambtenaar heeft de gemeente Steenbergen dringend nodig nu de verantwoordelijkheid voor het instand houden van voorzieningen in hoge mate bij de bevolking komt te liggen. Dat vindt in ieder geval de VVD, zo blijkt uit de algemene beschouwingen op de begroting, waarover de raad vanavond vergadert.

De VVD dient een motie in om een dergelijke functionaris in het leven te roepen, zonder dat dit overigens extra kosten mag opleveren. Er moet immers fors bezuinigd worden om de (meerjaren)begroting van de gemeente op orde te houden. De acht raadsfracties debatteren vanavond over de voorstellen die B en W hiertoe hebben gedaan.

Bedrijven aantrekken

Uit het overschot dat de begroting van volgend jaar laat zien, wil de VVD overigens wel eenmalig 50.000 euro halen om de lokale economie te stimuleren, onder andere door actief de boer op te gaan om nieuwe bedrijven aan te trekken.

Het CDA pleit ervoor krachtig te protesteren tegen het mogelijk verdwijnen van bushaltes uit diverse kernen en roept het college ook op om met de carnavalsverenigingen een oplossing te zoeken om de ‘feestelijke traditie’ van de Burrieborrel voort te laten bestaan.

Coalitie versus oppositie

Ook GB/Dé Lokale Partij en de fractie Door! zijn van mening dat de Burrieborrel niet geschrapt mag worden. Hetzelfde geldt wat beide partijen betreft voor het jaarlijkse sportgala, waar het college eveneens een punt achter wil zetten. De grootste oppositiepartij (GB/Dé Lokale Partij) kan vooral niet wachten op de verkiezingen, in de hoop dat zij dan zelf (onder de nieuwe noemer Gewoon Lokaal!, in samenwerking met Door!) het beleid mag gaan uitstippelen. 

Dit sluit aan bij de tendens van deze algemene beschouwingen, waarin de coalitiepartijen (VVD, CDA, Steenbergen Anders, D66) door de bank genomen positief zijn over hun bijna afgelopen regeerperiode en het volgens de oppositiepartijen (GB/Dé Lokale Partij, Door!, Lijst Ger de Neve, PvdA) in belangrijke mate over een andere boeg zou moeten. 

Zwembaden

Door! dringt er op aan dat de gemeente voor een goede communicatie blijft of gaat zorgen met vooral oudere burgers, mensen aan wie het digitale tijdperk grotendeels voorbij gaat. Verder is deze partij het niet eens met de stevige  bezuinigingen die B en W voorstellen ten aanzien van de zwembaden in Steenbergen en Dinteloord.

In lijn van de VVD merkt D66 op dat het de nodige inspanningen gaat vereisen om de toekomstige, faciliterende rol van de gemeente goed in te vullen en de inwoners duidelijk te maken wat er voortaan van hen wordt verwacht. Tegelijkertijd wil ook D66 graag dat positieve evenementen zoals de Burrieborrel en de sportverkiezing behouden blijven, al stuurt de partij hierbij wel aan op ‘creatieve financiële dekking’ met behulp van externe sponsors.

Verbroederingsfeesten

Steenbergen Anders meent dat beide activiteiten ‘budgettair neutraal’ gehouden kunnen worden en noemt het een slecht signaal naar de bevolking toe dat B en W de weinige ‘verbroederingsfeesten’ die er zijn willen opheffen. Steenbergen Anders stelt verder het ‘niet meer dan normaal’ te vinden dat de gemeente geen 3 miljoen gaat betalen voor de versnelde aanleg van de A4, aangezien de oplevering van de snelweg juist met anderhalf jaar is vertraagd.

Sunclass en gemeenschapshuizen

Lijst Ger de Neve spreekt zijn zorgen uit over de privatisering van de gemeenschapshuizen, een traject dat volgens deze partij vooral ten aanzien van ’t Cromwiel in Steenbergen en De Buitelstee in Dinteloord niet erg wil vlotten. Ook ‘adviseert’ Lijst Ger de Neve het college om in overleg met de Dorpsraad van Nieuw-Vossemeer en alle eigenaren/gebruikers van Sunclass opnieuw in gesprek te gaan over de toekomstmogelijkheden van het vakantiepark, waar voornamelijk buitenlandse arbeidskrachten wonen.

Barometer

Het verbaast de PvdA dat het college met de (meerjaren)begroting niet meer heeft ingespeeld op het feit dat de economie zich langzaam begint te herstellen. ‘De coalitie heeft de schrik in de benen van de heftige bui die thans overtrekt en vergeet op de barometer en naar de horizon te kijken’, stelt de partij, die bang is dat als het schip op de huidige koers blijft, de kernwaarden van de Steenbergse samenleving worden geramd. 

Uit de Steenbergse Courant