dinsdag 29 april 2014, 15:57

Nieuw college heeft taken officieel verdeeld

STEENBERGEN – De ‘slag om Dinteloord’ in het nieuwe college is gewonnen door Petra Lepolder. Cors Zijlmans heeft daarentegen de positie van eerste loco-burgemeester verworven, zo bleek vanmiddag na de definitieve taak- en portefeuilleverdeling door B en W in hun eerste officiële vergadering.

vlnr: Petra Lepolder, Cor van Geel, Joseph Vos, Cors Zijlmans, Vincent van den Bosch, Ans Leloux (gemeentesecretaris/directeur).

Bij het vaststellen van de kernwethouderschappen, ging de voorkeur van Zijlmans ook uit naar Dinteloord. ,,Maar als moeder van jonge kinderen, is het voor Petra praktischer dat zij deze functie vervult. Zij zal toch al vaak bij activiteiten aanwezig zijn,’’ verklaarde Zijlmans, naar eigen zeggen niet minder blij met de rol van kernwethouder voor Kruisland en De Heen.

Het eerste, bestuurlijke aanspreekpunt voor Steenbergen en Welberg is Vincent van den Bosch. Nieuw-Vossemeerders kunnen bij hun plaatsgenoot Cor van Geel aankloppen. Lepolder, Van den Bosch en Van Geel zijn respectievelijk tweede, derde en vierde loco.

Bij het verdelen van de portefeuilles, is volgens de collegeleden vooral gekeken naar persoonlijke interesses, kennis van en affiniteit met de verschillende onderwerpen waarover zij zich gaan ontfermen.

Vorige week, toen het coalitieakkoord werd ondertekend, stond in grote lijnen al vast wie wat gaat doen. De enige ‘verrassing’ vandaag was nog dat waarnemend burgemeester Joseph Vos zich niet zal beperken tot de wettelijke taken, horende bij het ambt dat hij bekleedt. Daarnaast neemt hij ook integrale handhaving, personeel & organisatie en coördinatie van de externe communicatie onder zijn hoede.

Het volledige overzicht van de wethouders ziet er alsvolgt uit:

Cors Zijlmans (Gewoon Lokaal!): Sport, beheer accommodaties, onderwijs, beheer openbare ruimte, participatiewet.

Petra Lepolder (VVD): Recreatie en toerisme, ruimtelijke ontwikkeling, bouwen en wonen, leefbaarheid kernen, dienstverlening, communicatiebeleid, bedrijfsvoering (o.a. automatisering).

Vincent van den Bosch (D66): Economische zaken, innovatiebeleid, milieu, bestuurlijke ontwikkelingen, bedrijfsvoering (o.a. financiën).

Cor van Geel (CDA): Welzijn, transitie jeugd(zorg), maatschappelijke ontwikkeling, volksgezondheid, cultuur.

Uit de Steenbergse Courant