vrijdag 25 september 2015, 13:15

Nieuwe burgemeester woensdag bekend

STEENBERGEN – Volgende week woensdag, 30 september, wordt bekend wie de nieuwe burgemeester van de gemeente Steenbergen wordt. De kandidaat die de voorkeur heeft van de vertrouwenscommissie wordt eerst in beslotenheid gepresenteerd aan de voltallige raad, waarna om 19.30 uur en openbare zitting volgt, waarin de naam wereldkundig wordt gemaakt.

De afgelopen periode heeft de vertrouwenscommissie – bestaande uit raadsleden van alle fracties – een selectie gemaakt uit de 28 sollicitanten en gesprekken gevoerd met de naar haar mening meest geschikte kandidaten voor het burgemeestersambt in Steenbergen.

Zowel in de besloten als de openbare bijeenkomst van volgende week woensdag wordt de keuze van de vertrouwenscommissie ook nader toegelicht.

Normaal gesproken is het zo dat de raad deze aanbeveling overneemt, waarna het meestal nog enkele maanden duurt voordat een nieuwe burgemeester officieel wordt geïnstalleerd. Meer duidelijkheid daaromtrent zal volgende week woensdag of kort daarna ontstaan. Ook de minister van Binnenlandse Zaken en uiteindelijk de koning moeten eerst nog hun goedkeuring verlenen.

Tot de komst van zijn kroonbenoemde opvolger tijd blijft Joseph Vos het waarnemerschap bekleden, dat hij eind december 2013 - op verzoek van Commissaris van de Koning Wim van de Donk - aanvaardde nadat een raadsmeerderheid het vertrouwen opzegde in burgemeester Saskia Bolten.  

Uit de Steenbergse Courant