woensdag 16 november 2016, 15:30

Adviesraad maatschappelijke ondersteuning zoekt nieuwe leden

STEENBERGEN – De Adviesraad maatschappelijke ondersteuning, die de gemeente adviseert over de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet, is op zoek naar ten minste twee nieuwe leden, bij voorkeur afkomstig uit de kernen Kruisland, Nieuw-Vossemeer, De Heen of Welberg.

De Adviesraad zoekt mensen die een bijdrage willen leveren aan de sociaal-maatschappelijke kant van onze samenleving. Het orgaan houdt zich o.a. bezig met onderwerpen zoals mantelzorgondersteuning, huishoudelijke ondersteuning, jeugdzorg en de dienstverlening vanuit Vraagwijzer en het Centrum voor Jeugd en Gezin.

De Adviesraad vergadert zo’n zeven keer per jaar, steeds op een maandagavond. Deelname is op vrijwillige basis, maar gemaakte onkosten worden wel vergoed.

Voor  nadere informatie: mevr. E. van Dongen van de gemeente Steenbergen, via tel. 140167, of voorzitter van de Adviesraad, dhr. J. Brouwer, (0167) 567945. Belangstellenden kunnen een brief met cv, vóór 21 november, sturen naar: Gemeente Steenbergen, t.a.v. E. van Dongen, Afdeling Beleid, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Mailen kan ook naar: e.vandongen@gemeente-steenbergen.nl

Uit de Steenbergse Courant