Afbeelding
maandag 26 maart 2018, 12:00

EHBO-Dinteloord hield jaarvergadering en huldigde jubilarissen

DINTELOORD – Dinsdagavond hield EHBO Dinteloord haar jaarvergadering in het gezondheidsgebouw aan de Westgroeneweg. Die vergadering werd bezocht door een 25-tal leden. Onder hen een groot deel van de jubilarissen die door voorzitter Michiel Eijgenhuijsen in het zonnetje werden gezet. Ook werd verslag gedaan van belangrijke activiteiten en beslissingen die in 2017 zijn genomen.

Een van die beslissingen was het opzeggen van het lidmaatschap bij koepelorganisatie EHBO Noord-Brabant. Evenals diverse andere verenigingen zag EHBO Dinteloord niet langer meerwaarde in dit lidmaatschap. Een klein gevolg was wel dat de spelden en onderscheidingen voor de jubilarissen dit keer achterwege bleven. Toch gingen de jubilarissen niet met lege handen naar huis. Zij kregen een aandenken in de vorm van een chocolade plaquette. Dat aardigheidje ging naar:Dick de Vos en Ronald Langbroek, 15 jaar lid. Kees de Bruijn en Melchior van Slobbe, 20 jaar lid. Lianne Huijsmans-van de Noort en Corinta van de Noort, 25 jaar lid. Carla van Aken, Wim Bakker, Charles Huybregts en Yvonne Noordijk-v.d. Hooven, 35 jaar lid. En tot slot: Rosa Groetelaers, 40 jaar lid.

En verder

EHBO Dinteloord zette de ondersteuning naar de drie voormalige verbandposten stop, omdat ook hier de echte meerwaarde van ontbreekt en wijst erop dat deze posten wel zelfstandig zouden mogen worden voortgezet.
Dit voorjaar start een nieuwe cursus EHBO, die wordt gegeven door kaderinstructeur Jack den Braber. En ook de cursussen Eerste Hulp en Reanimatie + AED staan voor dit jaar weer op stapel.
Ook in 2018 levert de vereniging een bijdrage aan de veiligheid bij evenementen in Dinteloord en het bestuur gaf verheugd aan dat het aantal AED kastjes in het dorp sterk is uitgebreid. De gemeente Steenbergen zal deze voorzieningen jaarlijks controleren op goede werking.
In 2017 ontving EHBO Dinteloord financiële ondersteuning van diverse sponsoren. Zo is van de bijdrage van de Lattentrappers – 1225 euro – een junior-reanimatiepop aangeschaft. De gemeente Steenbergen verleende 1000 euro subsidie en er waren ondersteunende bijdragen van ondermeer de Braderie en de Clubkasactie van Rabobank.

Huidig bestuur

Het bestuur van EHBO Dinteloord bestaat uit voorzitter: Michiel Eijgenhuijsen, Interim-voorzitter en coördinator Hartstichting: Mitchel de Jager, Secretaris: Corinta van de Noort, Penningmeester: Marion van Marrewijk, Algemeen bestuurslid en verbandmeester: Anton Arnold, Algemeen bestuurslid: Adrie Geilings en Coördinator nieuwe opleiding: Ria van Agtmaal.

Uit de Steenbergse Courant