donderdag 21 juni 2018, 11:30

Nieuwe huurdersvereniging van Woonkwartier heet ‘Fijn Wonen’

DINTELOORD – Na de fusie van Woningstichting Dinteloord met Bernardus Wonen en Brabantse Waard ontstond in 2016 de nieuwe woningcorporatie Woonkwartier. Na een aantal jaren van intensieve samenwerking gaan nu ook de verschillende huurdersverenigingen onder één vlag verder onder de naam ‘Fijn Wonen’.

Tijdens de startbijeenkomst op woensdagavond 6 juni in De Blokhut in Helwijk heeft het bestuur van de HV Fijn Wonen zich voorgesteld aan de partners, de gemeenten, bestuurder en andere belangstellenden. Tevens is de nieuwe structuur en werkwijze uitgelegd. Vanuit elke kern/afdeling (Dinteloord, Halderberge en Moerdijk) maken twee mensen deel uit van het bestuur. Onder het bestuur zijn drie afdelingen geformeerd: de afdeling Dinteloord, Halderberge en Zevenbergen met een aantal afdelingsfunctionarissen en twee bestuursleden uit het bestuur.

Doelstelling

De huurdersvereniging Fijn Wonen wil een goede sparringpartner zijn voor Woonkwartier, maar tevens een kritisch oog houden op het beleid van de corporatie. Ook wil de HV Fijn Wonen haar achterban – ruim 9.000 huurders – in de toekomst meer betrekken bij de huurdersvereniging. Voorbeelden hiervan zijn zaken als het streefhuurbeleid, de jaarlijkse huuraanpassing, het ‘Klik voor Wonen’-systeem en andere onderwerpen die aan de orde komen. Op dit moment wordt hard gewerkt aan een nieuwe website en nagedacht over de portefeuilleverdeling van de afdelingsfunctionarissen. Ook wordt dit najaar een enquête onder de leden uitgezet waarbij het thema dienstverlening van de corporatie centraal staat.
Wie meer informatie wenst of als huurder wil meedenken met de nieuwe HV Fijn Wonen kan contact opnemen met Karin van Beers, de ambtelijk secretaris van de Huurdersverenging Fijn Wonen via telefoon 06- 46 319 818.

Uit de Steenbergse Courant