Afbeelding
dinsdag 8 oktober 2019, 10:00

Natuurmonumenten zoekt vrijwilligers voor onderhoud Fort Henricus

STEENBERGEN - Natuurmonumenten is op zoek naar vrijwilligers voor werkzaamheden in Fort Henricus. Het gaat om werkzaamheden op het gebied van beheer en onderhoud en schoonmaak, waaronder maaien, snoeien, schoonmaken van de toren. Het betreft wekelijks of tweewekelijks werk.

Wie interesse heeft wordt gevraagd om contact op te nemen met Natuurmonumenten Zeeland/Volkerak via nmzeevolk@natuurmonumenten.nl of 0113- 644044. Informatie is ook te vinden op:  www.nm.nl/forthenricus.

In het zonnetje

Fort Henricus is sinds het voorjaar 2019 open voor publiek. Natuurmonumenten is eigenaar. Het fort is zo veel mogelijk in de originele vorm hersteld en heeft een uitkijktoren en wandelroute.  Dit dankzij subsidie uit het project West Brabantse Waterlinie. Op zondag 20 oktober staat het fort extra in het zonnetje tijdens de Open Dag West Brabantse Waterlinie. Meer info is ook te vinden op www.nm.nl/forthenricus en op www.zuiderwaterlinie.nl

Foto: dronefoto van fort Henricus.
Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant

Uit de Steenbergse Courant