Afbeelding
vrijdag 24 maart, 18:00

Eerste stap naar opknap fietstunnel wordt gezet

NIEUW-VOSSEMEER - Er gloort licht aan het eind van het fietstunneltje in Nieuw-Vossemeer. Aanstaand weekend kan iedere Vosmeerder die mee wil denken, aansluiten bij workshops die de eerste aanzet vormen naar een verfraaiing van de doorgang van dorp naar Schelde-Rijnkanaal. Volgens voorzitter Leon Havermans van de Dorpsraad Nieuw-Vossemeer is het de eerste stap op weg naar realisering van de visie Stellenbos-Sunclass.

Tijdens het kernbezoek in oktober vorig jaar uitte de dorpsraad haar zorgen over de voortgang van het ambitieuze plan dat in in samenwerking met de gemeente Steenbergen tot stand kwam. Het werd in 2020 gepresenteerd, maar als gevolg van de crisissen die sinds die tijd de wereld bezighielden, kwam het niet verder dan dat.

De visie gaat onder meer over het realiseren van een beter zicht op het Schelde-Rijnkanaal, een wandel- en fietspad van het voormalige werkhaventje tot het Stellenbos, een mooie invulling van het voormalige natuurbad, de opknap van het fietstunneltje, de recreatieve ontwikkeling van het Stellenbos, woningbouw aan het water en het zichtbaar maken van de forten.


Te complex gedacht

De gemeente pakte het signaal uit het kernbezoek op en keek er met verse ogen naar. Afgelopen maandag lichtte wethouder Maurice Remery tijdens de vergadering van de Dorpsraad Nieuw-Vossemeer de nieuwe aanpak toe. Een uitleg waarmee de raad na afloop tevreden was, zo vertelt voorzitter Leon Havermans. “De wethouder heeft uitgelegd dat er lang te complex gedacht werd over de aanpak van het plan. Het idee was om alles gelijk op te pakken, maar daarvoor zijn er teveel partijen betrokken en wordt het een te langdurig proces. Nu pakt de gemeente die zaken op die zij zelf in de hand heeft en snel kan realiseren.”


Studio Onrust

Het fietstunneltje is daar een concreet voorbeeld van. De gemeente huurde Studio Onrust in dat samen met inwoners tot een ontwerp en uitvoering gaat komen. Om dit vorm te geven vinden er aanstaande zaterdag en zondag zes workshopsessies plaats waar bewoners bij aan kunnen sluiten.


Communicatie

Ook aan de andere onderdelen van de visie wordt gewerkt, maar dat is een kwestie van de lange adem. “Dat is meer afhankelijk van andere belanghebbenden zoals de nieuwe campingeigenaar, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer. Dat maakt het een lang proces,” aldus Havermans die benadrukt dat de dorpsraad er alle begrip voor heeft. “Zolang er maar communicatie blijft.”


Op de kaart

In de tussentijd pakt de dorpsraad ook haar eigen taken weer op. “Binnen de visie staat dat wij middels dorpsmarketing Nieuw-Vossemeer op de kaart zetten. Niet alleen het product, maar ook hoe wij nieuwe inwoners betrekken bij het dorp en hen laten zien waarom het zo fijn is om in Nieuw-Vossemeer te wonen.”

Door: Dasja Abresch

Uit de Steenbergse Courant