vrijdag 10 april 2020, 13:00

Coalitie voelt college aan de tand over verkeerd verzonden mail

STEENBERGEN – Een mail die bedoeld was voor individuele ondernemers is deze week per ongeluk naar alle betrokkenen gestuurd. Een behoorlijke inbreuk op de privacy zo menen de coalitiepartijen Gewoon Lokaal! Volkspartij en CDA die hierover Artikel 40 vragen aan het college hebben gesteld.

“Vanuit ondernemers in de gemeente Steenbergen bereikt ons een bericht waar wij als gezamenlijke coalitiepartijen danig van geschrokken zijn,” zo schrijft de coalitie. “Blijkbaar is er vanuit het gemeentehuis een e-mail verzonden naar alle ondernemers die zich hebben gemeld om in aanmerking te komen voor de Tegemoetkoming Ondernemingen Getroffen Sectoren. Deze mail is echter niet naar de individuele onderneming gestuurd, maar in CC naar alle ondernemers die zich hiervoor gemeld hebben.”

Taak om te controleren

“We leven allemaal onder hoogspanning, zeker ook binnen de gemeentelijke organisaties,” vervolgen de fracties. “Er moet veel gebeuren en het moet snel gebeuren. We hebben daar respect voor en we zien het dat op heel veel fronten zeer goed gaat. Als gemeenteraad is het echter onze taak om te controleren. Wanneer het goed gaat, krijgt u complimenten. Wanneer het fout gaat, willen wij weten hoe het kon gebeuren en hoe wij kunnen voorkomen dat het nogmaals gebeurt.”

Persverklaring

Gewoon Lokaal!, Volkspartij en het CDA willen daarom van het college weten hoe de fout gemaakt heeft kunnen worden, welke acties er vervolgens zijn ondernomen, of er juridische gevolgen zijn en hoe voorkomen gaat worden dit het nog een keer gebeurt. Bij wijze van suggesties, stellen de fracties het college voor om met een persverklaring naar buiten te komen.

Uit de Steenbergse Courant