dinsdag 1 oktober 2013, 09:12

Bewoners achten A4 van groot belang voor toekomst De Heen

DE HEEN – ‘Hou alle voorzieningen hier minstens nog een paar jaar in stand, totdat duidelijk is welk effect de A4 heeft op de toekomst van ons dorp’. Inwoners van De Heen verwachten veel positieve gevolgen van de nieuwe snelweg, zo gaven zij gisteravond te kennen tijdens de inloopbijeenkomst over het concept-visiedocument van de gemeente, die op basis van eerdere sessies een aantal ‘oplossingsrichtingen’ op papier had gezet om de leefbaarheid van de kleinste kern op peil te houden of zelfs te verbeteren.

De belangrijkste boodschap van de gemeente aan de dorpelingen luidt dat zij vooral zelf aan de slag zullen moeten om de kwaliteit van wonen en leven in De Heen te bewaken. De gemeente wil hierbij een ‘faciliterende rol’ vervullen, zoals de (lokale) overheid dat in de nieuwe participatiemaatschappij op alle fronten gaat doen.

Allemaal leuk en aardig, vonden de circa tachtig bezoekers van de inloopavond in gemeenschapshuis De Stelle, maar dan moet de gemeente wel écht bereid zijn om de bewoners te helpen bij het ontplooien van initiatieven. Uit het visiedocument spreekt volgens hen weinig tot geen geloof van de gemeentelijke beleidsmakers zelf in de toekomst van De Heen.

Suggesties zoals het samenvoegen van dorpshuis De Stelle en de Fatimaschool werden bovendien van de hand gewezen en ook het idee om De Heen te laten uitgroeien tot een puur recreatiedorp viel niet bepaald in goede aarde.

’Aerdenhout van Brabant’

Als grootste probleem kwam het gebrek aan sociale huurwoningen naar voren. Maar de inwoners hebben de moed nog lang niet opgegeven en vestigen hun hoop dus op de A4, die in maart 2015 wordt opengesteld. ,,De Heen zou wel eens het Aerdenhout van Brabant kunnen worden,’’ zo klonk het optimistisch. Waarbij onder meer nog wel het dringende verzoek werd gedaan voor een veiligere aansluiting van de Dorpsweg op de N257 (Zeelandweg Oost).

De meningen van de Heense bevolking worden de komende tijd verwerkt in het visiedocument dat eind dit jaar, begin volgend jaar een definitieve status krijgt.

Uit de Steenbergse Courant