Afbeelding
vrijdag 7 juli 2017, 14:00

De ‘nieuwe’ Lindenburgh krijgt uiterlijk van moderne pakhuizen aan de haven

STEENBERGEN – De bouwvergunning voor het nieuwe verpleeghuis De Lindenburgh in Steenbergen ligt ter inzage bij de gemeente. Uit de tekeningen blijkt dat TanteLouise gekozen heeft voor een ontwerp dat qua vormgeving en materiaalgebruik naadloos aansluit bij het havengebied. Hoewel de voornaamste functie van het gebouw uiteraard de huisvesting van 120 cliënten wordt, krijgt het gebouw de uitstraling van een gevarieerd woningblok. Een concept dat we hier in de regio bijvoorbeeld kennen van winkelcentrum Rosada. Waar het Roosendaalse winkelcentrum is geïnspireerd op een oud-Hollands dorp, krijgt De Lindenburgh het voorkomen van een rij sfeervolle pakhuizen aan de havenwal.

Sceptici twijfelden of het ooit zover zou komen, maar sinds vorige week woensdag ligt de bouwvergunning voor verpleeghuis De Lindenburgh dan toch ter inzage. De naam is het enige dat in het nieuwe ontwerp overeind blijft, want het nieuwe verpleeghuis is uiterlijk in niets vergelijkbaar met het oude pand. De oude Lindenburgh was een groot massief gebouw met een uniforme bouwstijl en dito materiaalgebruik. Het nieuwe zorgcentrum laat zich meer omschrijven als een verzameling pakhuisjes. Qua bouwstijl op elkaar afgestemd, maar onderling afwijkend in kleur- en materiaalgebruik.

Eenvoudig en robuust

Voor de vormgeving van het pand is aansluiting gezocht bij de naastgelegen Steenbergse haven. Wie in de toekomst, onwetend van de functie van het gebouw, zijn boot de haven binnenloodst, zal de indruk krijgen langs een reeks onafhankelijke woningen te varen. Eenvoudig en robuust opgetrokken uit rode, bruine en zwarte baksteen en aluminium elementen. Een eigentijdse verbeelding van het historische industriële karakter van de haven.

De vormgeving is doorgetrokken rond het hele verpleeghuis dat feitelijk een rechthoekig woonblok rond een open binnenterrein is. Het gehele gebouw telt twee woonlagen. Daar bovenop komt nog een puntdak, maar dat is voornamelijk ter verfraaiing van het ontwerp. De hoogte van het complex is daarmee vergelijkbaar met die van een normale eengezinswoning.

Versterking havengebied

Door de architectonische keuze om de volledige buitenschil met geveltjes te ‘bekleden’ is het aangezicht naar buiten gericht en aantrekkelijk passend binnen het havengebied. Daarmee een tegengeluid biedend aan de kritiek dat het verpleeghuis een ‘gemiste kans’ zou zijn  binnen de StadHaven-gedachte. De innovatieve vormgeving lijkt bij te dragen aan een versterking ervan.

Dat er volop aandacht is voor een kwalitatieve inpassing van het gebouw, is ook merkbaar in de afwerking van de buitenschil. Met gedetailleerde en minder gebruikelijke elementen, zoals het verticaal metselwerk dat in sommige van de pakhuisjes wordt gebruikt. Door het gebruik van veel glas, krijgt het geheel een open uitstraling. Het restaurant van het verpleeghuis is gelegen aan de havenzijde achter een glazen pui van twee verdiepingen hoog, onderbroken door aluminium lamellen.

Zwevende bruggen

Het binnenterrein van het verpleeghuis is slechts toegankelijk voor bewoners, bezoekers en personeel. Het meest opvallend element hier zijn ‘zwevende bruggen’ die de verschillende vleugels van de eerste (en enige) verdieping met elkaar verbinden. Hoe de inrichting van dit gebied er voor het overige uit komt te zien, is nog de vraag en maakt ook geen onderdeel uit van de bouwvergunning.

Dit geldt wel voor de parkeerterreinen die aan beide zijkanten van het gebouw zijn gesitueerd. De ontsluiting van het parkeerterrein aan de zijde van Albert Heijn loopt via de inrit van de supermarkt. Aan de andere kant van het pand is de in- en uitrit direct aan de Lindenburghlaan gelegen met aan het einde van het parkeerterrein een rotonde waardoor de verkeersafwikkeling vergemakkelijkt wordt.

Bouwrijp maken

In aanloop naar het indienen van de vergunning is veelvuldig contact geweest met de gemeente. De verwachting daar is dat er niet veel nieuwe feiten meer naar voren komen. Wel vindt er een externe controle plaats op voorwaarden zoals de brandveiligheid. De procedure waar TanteLouise voor gekozen heeft, geeft de gemeente de tijd om 26 weken te doen over het doorlopen ervan. Of deze tijd daadwerkelijk nodig is, is nog de vraag. Ook heeft de zorginstelling de mogelijkheid om voor een kortere procedure te kiezen.

Op kortere termijn kan al wel begonnen worden met de ondergrondse werkzaamheden.. Het gehele project gaat 20 miljoen euro kosten. De nieuwe Lindenburgh biedt straks onderdak aan 120 bewoners. Een deel daarvan verblijft nu nog in een tijdelijke voorziening in Nieuw-Vossemeer.

Een rij sfeervolle pakhuisjes dienen straks als de façade waarachter verpleeghuis De Lindenburgh schuilgaat. Het pand sluit zodoende mooi aan bij de naastgelegen Steenbergse haven.

(Door Dasja Abresch)

Uit de Steenbergse Courant