vrijdag 25 mei 2018, 11:00

Jaarlijkse middag Senioren Vereniging Steenbergen-Dinteloord

DINTELOORD – Vrijdag 8 juni organiseert Senioren Vereniging Steenbergen-Dinteloord (SVSD) een gezellige middag in het Dorpshuis. De middag is bedoeld voor alle senioren in de gemeente Steenbergen – zowel leden als niet-leden. Er is een optreden gepland en de middag wordt afgesloten met een uitgebreid buffet.

Om 14:00 uur start de middag met een ontvangst, waarbij koffie of thee met wat lekkers wordt geserveerd. Vervolgens kunnen de bezoekers deze middag twee maal genieten van de optreden van ‘de Markmakkers’. Er is ook een lotenverkoop met een daaropvolgende verloting van aantrekkelijke prijzen. Rond 17:00 uur schuiven de bezoekers aan voor een warm en koud buffet.

Opgave

Deelnameprijs voor deze middag – inclusief buffet en twee consumptiebonnen bedraagt 29 euro voor leden van SVSD. Niet-leden betalen vijf euro meer. Opgave moet gebeuren voor 4 juni 2018 en kan bij: J.v.d. Meeberg, De Ruijterstraat 24, Dinteloord, telefoon (0167) 5293 62 of bij Gerrit Weeda, Westvoorstraat 78, Dinteloord, telefoon (0167) 523 618 of e-mailadres: g.weeda@home.nl.
Betaling bij kan bij de opgave contant of via de bank op rekeningnummer NL20RABO 0308 217 195 ten name van Senioren Vereniging Steenbergen-Dinteloord. 

Uit de Steenbergse Courant