Afbeelding
donderdag 16 mei, 11:51

“Dit soort gedrag moet zo snel mogelijk de kop worden ingedrukt”

DINTELOORD/STEENBERGEN – De foto van een grote stapel omgegooide fietsen bij de bushalte aan de Noordlangeweg in Dinteloord heeft tot een reeks aan verontwaardigde reacties geleid. In eerste instantie vanuit Dinteloord zelf, waar de dorpsraad en Leefbaarheid Dinteloord aankondigden een brief te gaan schrijven aan het college van b&w. De vraag is of dat nog nodig zal zijn, aangezien burgemeester Ruud van den Belt woensdagavond al met ferme taal reageerde in de vergadering van de raad. “Mijn mogelijkheden zijn beperkt maar ik ga de grens opzoeken van wat mag. Ik ga dit vandalisme niet toelaten.”

“Je zal de bus maar uitkomen en je fiets uit die stapel moeten halen. Het is duidelijk dat ik dit soort gedrag verafschuw, dus ik ben blij dat de raad dit aankaart”, sprak de burgemeester. Hij reageerde hiermee op vragen van de Volkspartij en Gewoon Lokaal!. Het probleem van vandalisme en diefstal bij de Dinteloordse bushalte is eerder besproken in de raad. Vorig jaar werd er een motie ingediend om onder andere te bekijken of er cameratoezicht mogelijk is op die locatie. Omdat de bushalte buiten de kern is geplaatst, is er minder zicht op.

Geen cameratoezicht, wel maatregelen

“Tussen mei 2023 en mei 2024 zijn er bij de politie drie aangiftes binnengekomen. Twee van fietsendiefstal en deze laatste van baldadigheid. Dat is niet genoeg om cameratoezicht in te stellen. Wat ik wel kan doen is de boa’s nog meer laten surveilleren en andere maatregelen nemen die ik hier niet zal noemen. Ook zal er samen met de politie en een extern bedrijf een actiedag op de locatie komen waar we folders zullen uitdelen met informatie over aangiftes van diefstal en vernieling.”

Maatschappelijk probleem 

Maar behalve deze feitelijke maatregelen werd er door de raad en de burgemeester ook gesproken over het maatschappelijke probleem dat hieraan ten grondslag ligt. “De oplossing ligt in het gedrag van mensen. Dit is waarschijnlijk een groep jongeren geweest. We moeten dit vandalisme zo snel mogelijk de kop indrukken, net zoals we dat twee jaar geleden hebben gedaan. Maar wat me opvalt aan de foto is dat die overdag is genomen. Het kan toch niet zo zijn dat niemand het heeft gezien? We moeten met z’n allen ook de moed hebben om een signaal af te geven of die mensen aanspreken op hun gedrag”, aldus de burgemeester. Los van het verscherpte toezicht zal er binnenkort bij de bushalte een overdekte fietsenstalling met beugels komen met daarin plek voor 144 fietsen. “Daar kunnen mensen hun fiets in vastzetten waarmee je dit soort zaken in ieder geval kan voorkomen.”

Door: Nicole van de Donk

Uit de Steenbergse Courant