Een mogelijke ontwikkeling in de verkoop van het vastgoed bij Fort Henricus: de agrariër die de loods aan de Schansdijk huurt heeft aan de gemeente gemeld het graag te willen kopen, mits de bestemming agrarisch blijft. Partij Stem0167 wil van het college van b&w weten of er onderhandelingen zijn met deze partij.
Een mogelijke ontwikkeling in de verkoop van het vastgoed bij Fort Henricus: de agrariër die de loods aan de Schansdijk huurt heeft aan de gemeente gemeld het graag te willen kopen, mits de bestemming agrarisch blijft. Partij Stem0167 wil van het college van b&w weten of er onderhandelingen zijn met deze partij.
donderdag 29 februari, 10:49

Hoe zit het met Fort Henricus? Ook Stem0167 wil het weten

STEENBERGEN – Sinds op 7 februari duidelijk werd dat de winnaar van de aanbesteding ‘recreatieve ontwikkeling Fort Henricus’, zich heeft teruggetrokken, is het stil op de lijn. Het college van b&w is zich aan het beraden op vervolgstappen, maar eenmansfractie Stem0167 wordt ongeduldig en heeft daarom artikel 40-vragen ingediend over het onderwerp. Ook de rol van de huidige huurder van de loods bij het Fort is onderdeel van de vragen.

De agrariër die momenteel de loods aan de Schansdijk 5 huurt van de gemeente heeft in januari in een brief aan het college laten weten “zeer geïnteresseerd te zijn om het perceel te kopen”. Het gaat om een familie die een boerderij bezit op een strategische plek in de gemeente, namelijk tussen het industrieterrein en de snelweg. Al jarenlang voert de gemeente gesprekken met de bewoners over een mogelijke uitkoop, maar dat is tot op heden op niets uitgelopen. “Derhalve heeft de familie geen grote investeringen meer gedaan en hebben wij nu een tekort aan opslag”, zo valt te lezen.

“Binnenkort een afspraak met de gemeente”

Maar deze familie bezit ook gronden bij Fort Henricus en is derhalve geïnteresseerd om het vastgoed van de gemeente te kopen. De loods huren zij nu voor opslag. Desgevraagd bevestigt de briefschrijver de wens om het perceel Schansdijk 5 te kopen, maar wil verder niets toevoegen behalve dat er binnenkort voor het eerst sinds twee jaar weer een afspraak met de gemeente staat.

Toeristisch of agrarisch?

Het is afwachten welke stap de gemeente gaat zetten. Blijft het plan overeind om van Fort Henricus een toeristische trekpleister te maken en wordt er verder gekeken naar een andere ondernemer die daar een plan voor heeft? Of gaat de gemeente serieus in gesprek met de briefschrijver? Dan zal de situatie bij het oude blijven want in de brief staat duidelijk: “Het bestemmingsplan dient dan wel agrarisch te zijn en te blijven”.

Stem0167: “Hoeveel tijd en geld is er inmiddels aan Fort Henricus besteed?”

De gemeente heeft het vastgoed in 2017 aangekocht en daarna zijn er heel wat ideeën en mogelijkheden voor Fort Henricus de revue gepasseerd. Raadslid Toon van der Wegen wil naast de huidige stand van zaken dan ook van het college weten welke kosten er zijn gemaakt in het hele dossier recreatieve doorontwikkeling Fort Henricus. “We willen een gedetailleerd overzicht van alle kosten die door de gemeente zijn gemaakt. Dus aankoop van het vastgoed, sloop loods, ontruiming na krakers, hekwerken plaatsen na krakers, tussentijds onderhoud en reparaties vastgoed, opruiming grondstoffen van drugsopslag, milieuvergunningen, juridisch advies en bodemonderzoek.” Over dat laatste wil Stem0167 uitgebreide informatie ontvangen. Als laatste vraagt Van der Wegen ook een inschatting van het aantal ambtelijke uren dat is besteed aan het dossier.

Door: Nicole van de Donk

Uit de Steenbergse Courant