Afbeelding
maandag 26 februari, 10:00

Gewoon Lokaal! stelt vragen over vliegbasis Woensdrecht

STEENBERGEN – De fractie van Gewoon Lokaal! heeft artikel 40-vragen gesteld aan het college van b&w over de inzetbaarheid van vliegbasis Woensdrecht. De partij is ter ore gekomen dat vanwege de tijdelijke sluiting van Eindhoven Airport, de vliegbasis Woensdrecht in beeld is om vluchten (deels) op te vangen. De fractie maakt zich daar zorgen over.

“Eindhoven Airport gaat op z’n vroegst in 2027 naar schatting minimaal vijf maanden dicht voor renovatie van o.a. de start- en landingsbanen. De bijna zeven miljoen passagiers moeten dan via andere luchthavens vervoerd gaan worden. Vliegbasis Woensdrecht zou een alternatief kunnen zijn om deze vluchten (deels) op te vangen, want net als Eindhoven Airport is de vliegbasis eigendom van defensie. Experts noemen dit een logische keuze”, aldus Edwin Maas, fractievoorzitter van Gewoon Lokaal!.

“Grote negatieve consequenties”

De partij wil weten of het college ook bekend is met deze aanbevelingen en vraagt om in contact te treden met de woordvoerder van vliegbasis Woensdrecht om op die manier geïnformeerd te worden over de mogelijke uitwijk van burgervliegtuigen. “Begrijpt u dat dit grote negatieve consequenties zou hebben voor de inwoners van onze gemeente en omgeving?” Daarnaast vraagt Gewoon Lokaal! of het consequenties zou hebben voor nieuwbouwprojecten, aanleg van wegen en andere projecten in verband met stikstofnormen. De partij wil graag terugkoppeling naar de raad en inwoners als er gesprekken gevoerd zijn.

Uit de Steenbergse Courant