Afbeelding
zondag 11 februari, 14:00

Terugblik op het IJsfestijn: “Uitstekend verlopen, met meer bezoekers en een positief financieel resultaat”

STEENBERGEN - De parkeerplaats aan de Westdam staat weer vol met auto’s. In Steenbergen is alle aandacht gericht op de komende Karnaval. De grote tent, met daarin de schaatsers op het ijs en het publiek in de foyer, achter een warme kop chocomel met of zonder slagroom, ligt al weer een maandje achter ons. Het leven gaat door. Zo ook voor de bestuurders van de Stichting IJsfestijn Steenbergen, die met een grote groep vrijwilligers en sponsoren dit festijn iedere jaar mogelijk maakt.

Na de laatste schaats dag werden de spullen opgeruimd en opgeslagen bij goedwillende supporters, die om niet ruimte daarvoor bieden. Het bestuur evalueerde en maakte plannen voor de volgende editie en telde de centjes om te kijken of men op dezelfde voet kan doorgaan. Binnenkort wordt overlegd met de gemeente en worden alle vrijwilligers uitgenodigd om hun ervaringen te delen, zodat bij de volgende editie de activiteiten vlot kunnen blijven verlopen. 

Want hoe ging het bij de 7e editie van het IJsfestijn?

Voorlopig kan worden gezegd, dat met drie nieuwe bestuursleden aan boord, de evenementen prima zijn verlopen. Dat er geen problemen met de kassa’s waren, het aantal vrijwilligers is toegenomen, er meer geregistreerde bezoekers waren en het aantal ongevallen gelukkig beperkt is gebleven. Ongevallen zijn altijd een onzekere factor. Ook een factor, die grote impact heeft op het totaal. Want ook al is er wederom een financieel positief resultaat behaald bij een bijzonder prettige sfeer, ongevallen of amok zorgen altijd voor een kater. We prijzen ons dan ook gelukkig, dat we daarvan grotendeels verschoond zijn gebleven.

Voorbereidingen voor de achtste editie

In de komende weken wordt met de grootste sponsor - de gemeente - en met alle vrijwilligers  geëvalueerd en daarna beginnen de gesprekken met tent- en baanverhuurders, met licht en geluid en met de sponsoren, die met geld en goederen dit prachtige festijn voor de achtste editie (2024/25) mogelijk gaan maken.
Het bestuur is optimistisch, heeft er zin in en vertrouwen en blikt vooruit op de prettige samenwerking, die het voor iedereen mogelijk maakt om ontspannen dit werk te kunnen doen. Dat men daar een heel jaar in meer of mindere mate mee bezig is, is een gegeven, dat ook gewoon heel inspirerend en gezellig is. Ze doen het graag!

[ door penningmeester IJsfestijn Jan Ooms ]

Uit de Steenbergse Courant