Afbeelding
maandag 4 december 2023, 10:00

‘WijZijn Traverse Groep’ wordt kort en bondig ‘WijZijn’

WijZijn Traverse Groep gaat verder onder de naam WijZijn. Een korte en krachtige naam waarmee de organisatie beter herkenbaard wil zijn voor inwoners. Op 16 november ontvingen de wethouders Sociaal Domein van verschillende gemeenten, waaronder de gemeente Steenbergen, een kleine attentie om stil te staan bij dit moment. Bestuurder Ad van Rijen gaf daarbij een toelichting.

Ad van Rijen: “Acht jaar geleden, in 2015, is WijZijn Traverse Groep als brede organisatie voor maatschappelijk welzijn ontstaan vanuit een fusie van Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom (SWOB), Stichting Aan Zet en Stichting Traverse. De organisatie heeft de afgelopen jaren een groei doorgemaakt. Groei als het gaat om diensten, werkgebied, medewerkers en vrijwilligers. Daarnaast zijn de  strategische kaders verstevigd en vond er uitbreiding van de samenwerking met partners plaats, terwijl onze deskundigheid werd vergroot. Ons doel is om de komende jaren, samen met gemeenten, de sociale basis te versterken. Deze beweging vraagt om een duidelijke positionering. Vanaf nu dragen we de naam WijZijn uit in alle gemeenten waar we actief zijn. Daarmee zijn we herkenbaar en benaderbaar voor al onze doelgroepen.”


WijZijn voor antwoord op uiteenlopende vragen

“Bij WijZijn kunnen inwoners terecht met uiteenlopende vragen. Dat kan gaan over gezondheid, relaties of opvoeding, maar ook over geld, regels of digitale zaken. Wij ondersteunen mensen in elke levensfase, als dat nodig is, zodat ze in hun kracht komen te staan. Als verbindende schakel in de buurt zijn we daarnaast sterk verankerd in de samenleving en hebben we een goed inzicht in wat er leeft. We geloven in een samenleving waarin iedereen mee kan doen en van betekenis kan zijn,” aldus de bestuurder.


Vernieuwde website

Wie meer wil weten over wat WijZijn in de buurt doet of wie zelf iets wil betekenen voor een ander vindt informatie op de vernieuwde website www.wijzijn.nl.

Uit de Steenbergse Courant