Afbeelding
zaterdag 18 november 2023, 12:00

Begroting goedgekeurd door de raad, maar zorgen over ‘ravijnjaren’

STEENBERGEN – Het college was er bij de presentatie van de begroting al duidelijk over: vanaf 2026 – de ‘ravijnjaren’ – gaat de gemeente rode cijfers schrijven. Niet verwonderlijk dus dat de gemeenteraad vorige week bij de begrotingsvergadering voornamelijk sprak over maatregelen om dat gat te dichten.Geen enkele partij maakt graag de politieke keuze om de lasten voor de burgers te verhogen, maar volgens Fractie Verbeek is het wel zaak dat de gemeente de onroerendezaakbelasting (OZB) laat meestijgen met de inflatie. “De salarissen zijn gestegen met tien procent en de kosten ook. Daarom is het realistisch dat de OZB de inflatie volgt. Het gaat om 22 euro per huishouden voor 2024 en voor minima wordt het kwijtgescholden”, aldus Jos Verbeek. Het voorstel zorgde voor hoofdbrekens bij de andere partijen in de raad, want binnen de fracties zelf werd er verschillend over gedacht. Uiteindelijk werd het amendement aangenomen met elf stemmen voor en acht tegen. Het college is het verplicht dit op te nemen in de begroting.


Struisvogelbegroting

De reden voor de kelderende cijfers vanaf 2026 is het terugschroeven van de Rijksbijdrage aan gemeenten. “Het Rijk zadelt ons met steeds meer taken op en we gaan er steeds minder geld voor krijgen, dus dat matcht niet met elkaar. De gemeenten is gevraagd een realistische begroting te maken om zo een signaal af te geven naar Den Haag. Ook vanuit de Provincie is aangegeven dat de begroting voor die ravijnjaren niet per se meer sluitend hoeft te zijn”, klonk de uitleg van wethouder Kees Gommeren (financiën). Dat was tegen het zere been van de Volkspartij, die het als oppositiepartij fel opneemt tegen de coalitie. “Dit noem ik een struisvogelbegroting. U neemt uw verantwoordelijkheid niet.Ook het college steekt de kop in het zand. Het is toch heel vreemd dat we in Nederland begrotingen accepteren die ver in de min gaan. En we zitten er hier allemaal maar bij”, sprak Danker Kouwen.


Nieuwe schoolgebouwen

Naast de teruglopende uitkering heeft de gemeente Steenbergen zelf een aantal forse investeringen op het lijstje staan die in de nabije toekomst flink op de begroting gaan drukken. Zo moeten er miljoenen worden uitgegeven aan schoolgebouwen die verouderd zijn. Die zijn echter nog niet in de begroting opgenomen. “De plannen worden begin volgend jaar vastgesteld en dan zal duidelijk worden wat het precies gaat kosten”, aldus Gommeren. Voor CDA’er Jeroen Weerdenburg een weinig geruststellend antwoord. “Het negatieve resultaat zal dus verder oplopen.” Toon van der Wegen (Stem0167) was het daarmee eens. “Als we de verwachtingen over onze centjes inkijken, dan is onze lening van 25 miljoen op over een aantal jaar. En dan zijn er nog geen schoolgebouwen.”Volgens Joop Stoeldraijer van coalitiepartij Progressief Samen moet er overlegd worden met de schoolbesturen over de nieuwbouw. “Want die hebben allemaal behoorlijke spaarpotten.”


“Als raad de koppen bij elkaar steken”

De VVD heeft vertrouwen in het college dat het op koers blijft, maar deelt ook de zorgen over de zware jaren die nog komen. “We zullen als raad de koppen bij elkaar moeten steken als er geen enkele verbetering komt uit Den Haag. De jaren 2024 en 2025 sluiten we gelukkig nog af met een positief resultaat”, zei Tineke Feskens. Het duurde tot ver na middernacht voordat er een klap met de hamer op de begroting 2024-2027 kon worden gegeven. De partijen Gewoon Lokaal!, Progressief Samen, VVD en Fractie Verbeek stemden voor. De Volkspartij, D66, CDA en Stem0167 stemden tegen.

Door: Nicole van de Donk

Uit de Steenbergse Courant