Een archieffoto van de gemeenteraad die samenkomt. Aanstaande maandagavond zal de raad op verzoek van het college gaan praten over de migratie opgave. Hoewel er nog geen concrete vraag of opdracht ligt, wil het college graag de kaders scherp hebben.
Een archieffoto van de gemeenteraad die samenkomt. Aanstaande maandagavond zal de raad op verzoek van het college gaan praten over de migratie opgave. Hoewel er nog geen concrete vraag of opdracht ligt, wil het college graag de kaders scherp hebben.
donderdag 28 september, 11:39

College gaat mening gemeenteraad over asielopvang peilen

STEENBERGEN – Het is een van de belangrijkste thema’s waarover momenteel in de landelijke politiek wordt gedebatteerd: de opvang van asielzoekers in Nederland. Het is voor de gemeente Steenbergen tegelijk een van de meest gevoelige thema’s om te bespreken, want hoewel de beruchte avond in ’t Cromwiel al acht jaar geleden is, blijft het een zwakke plek in de plaatselijke geschiedenis. Toch opent het college nu het gesprek met de gemeenteraad om op deze manier “onze bijdrage, strategie en boodschap naar buiten toe op een heldere, transparante en openbare manier te bepalen”. Want hoewel er nog geen gesprekken zijn gevoerd met het COA, is de druk voelbaar. 

Aanstaande maandagavond 2 oktober is het onderwerp ‘opiniërende discussie over de migratie opgave’ door het college op de agenda van de oordeelvormende vergadering gezet. De raadsleden hebben uitgebreide informatie ontvangen over de stand van zaken. Wat vooral wordt benadrukt, is dat het college van b&w de raad niet een bepaalde kant op wil duwen. “Het is echter wel van belang om het gesprek met elkaar te voeren, zodat de gemeente Steenbergen nu en in de toekomst duidelijk kan communiceren over haar (on)mogelijkheden in het invullen van de diverse opgaven”, zo valt te lezen.

Steenbergen als enige gemeente in district geen asielopvang 

Voor de zomervakantie werd duidelijk dat Steenbergen als enige gemeente in district De Markiezaten geen plekken voor de opvang van asielzoekers ging realiseren. Als reden werd gegeven dat de focus op de opvang en huisvesting van statushouders, vluchtelingen uit Oekraïne en arbeidsmigranten ligt. Het college beroept zich hierbij op een amendement van de gemeenteraad uit 2016. 

Volgens inwonersaantallen zou Steenbergen 89 plekken moeten bieden

District de Markiezaten, het samenwerkingsverband van zeven gemeenten waar Steenbergen deel van uitmaakt, heeft van de Commissaris van de Koning (CvdK) de opdracht gekregen een regionaal opvangplan te maken. Het doel is om 1032 asielzoekers voor langere tijd te huisvesten in een asielopvanglocatie binnen een of meerdere gemeenten. “Kijkend naar inwonersaantallen zou de gemeente Steenbergen aan de lat staan voor 89 asielopvangplekken”, zo schrijft het college. Dit is echter nog maar een verwachting, geen opdracht. Vrijwel alle andere gemeenten in het district hebben al een voorstel gedaan voor de opvang, maar Steenbergen staat nog steeds op de 0 van voor de zomer. De CvdK heeft aangegeven niet akkoord te gaan met het regioplan zoals het er nu ligt.

College: “Een breed gedragen motie van de raad zou beste zijn”

Op de vraag van de Steenbergse Courant of de druk om van die 0 af te komen wordt opgevoerd, wordt ontkennend gereageerd. “In hoeverre gemeenten verplicht zullen worden om (extra) opvangplaatsen voor de verschillende doelgroepen te realiseren, valt niet te voorspellen. Het college streeft er zoals altijd naar om als gemeente zoveel mogelijk de regie te houden.” In de brief van het college aan de raad worden drie scenario’s geschetst: geen bijdrage leveren, asielzoekers opvangen in een kleinschalige opvang of alleenstaande minderjarige asielzoekers opvangen. Bij elk scenario worden de voor- en nadelen genoemd. Het college eindigt met de opmerking dat een breed gedragen motie vanuit de raad het beste zou zijn. “Als dit vanuit de volksvertegenwoordiging gebeurt, wordt automatisch heel onze gemeenschap betrokken en komen alle meningen aan bod.”

Door: Nicole van de Donk

Uit de Steenbergse Courant