Foto: wethouder Maurice Remery en beleidsmedewerker Carien Free (rechts op de foto) met twee voorlichtingsmedewerkers van Saver. Zij promoten in inzamelen van restafval via Saver met de slogan 'Steenbergen aan de Bak!'
Foto: wethouder Maurice Remery en beleidsmedewerker Carien Free (rechts op de foto) met twee voorlichtingsmedewerkers van Saver. Zij promoten in inzamelen van restafval via Saver met de slogan 'Steenbergen aan de Bak!' Foto: Peter Vermeulen
woensdag 27 september 2023, 14:44

Andere afvalinzamelaar, maar slechts kleine veranderingen

DE ZES KERNEN – Per 1 januari stapt gemeente Steenbergen over naar een andere afvalinzamelaar. Dan neemt ‘Saver’ de afvalinzameling over. Veel blijft overigens hetzelfde: de inzamelroutes blijven onveranderd. Er komt wel een nieuw meldingsnummer voor als er klachten of opmerkingen over de inzameling zijn. En ieder huishouden ontvangt twee passen. “Die zijn identiek en kunnen allebei worden gebruikt of er kan er een als reserve worden gehouden”, stellen verantwoordelijk wethouder Maurice Remery en beleidsmedewerker afvalzaken Carien Free.

Beiden zijn ze deze middag aanwezig bij de educatiebus van ‘Saver’ die tot 15:30 uur op de Steenbergse Markt staat. Bezoekers krijgen hier voorlichting over de afvalinzameling en de bus is interessant voor ook kinderen die diverse spellen over afvalinzameling kunnen spelen.

Geen verandering bij de inzamelingskosten

De vrees voor verhoging van de inzamelingskosten die in de wandelgangen wordt geuit, blijkt ongegrond. Zo stelt de wethouder. Als er iets aan het beleid moet veranderen wordt dit eerst aan de gemeenteraad voorgelegd en die zou daar dan een besluit over moeten nemen. Dat is nu dus niet aan de orde.

Hoeveelheid restafval moet verder dalen

Wel is het zo dat de gemeente Steenbergen via de milieustraat met de hoogste hoeveelheid grof restafval wordt geconfronteerd in vergelijking met omliggende gemeenten. “Onze doelstelling is dat de hoeveelheid restafval die via de containers en de milieustraat wordt ingezameld daalt tot 100 kilo per inwoner. Op dit moment is dat rond de 160 kilo, terwijl het voorheen 240 kilo per inwoner per jaar was”, weet Carien Free. Er moeten dus nog de nodige stappen worden gezet. Dit is belangrijk, want de kosten van afvalverwerking stijgen steeds verder. “Goed afval scheiden en zorgen dat de hoeveelheid restafval kleiner wordt is in ons aller belang. Wij zullen dit als inwoners in onze portemonnee kunnen voelen”, stelt wethouder Remery.

Nieuw Servicenummer

Carien Free wijst er op dat het servicenummer om klachten te melden – (0165) 597 777 dan wel veranderd is, maar dat acute storingen aan de ondergrondse vuilcontainers wel moeten worden gemeld via het nummer van gemeente Steenbergen: 14 167.

Bustour

De educatiebus van ‘Saver’ doet de komende periode nog de kernen De Heen, Nieuw-Vossemeer, Dinteloord en Kruisland aan. Welberg had deze ochtend al de primeur. Maandag 2 oktober staat de bus tussen 11:30 en 13:30 uur in De Heen (tegenover de Stelle) en tussen 14:30 en 16:30 uur is deze in Nieuw-Vossemeer te bezoeken op het Kreekplein.
Donderdag 5 oktober is Dinteloord aan de beurt waar de bus tussen 10:00 en 12:00 uur op het Raadhuisplein te vinden is. En vrijdag 12 oktober wordt tussen 10:00 en 12:00 uur Kruisland aangedaan en staat de bus op de Markt.
In november ontvangen alle inwoners nog een informatiepakket waarin de gang van zaken die per 1 januari ingaat wordt toegelicht.

Uit de Steenbergse Courant