Afbeelding
zondag 24 september 2023, 10:00

Hersteld corpus veldkruis gewijd

STEENBERGEN - Op donderdag 14 september om zeven uur in de avond vond in de Krommeweg bij het veldkruis een niet alledaagse plechtigheid plaats. De reden daartoe was de wijding van het herstelde corpus van het veldkruis. Dat gebeurde onder toeziend oog van een aantal belangstellenden, waar onder enkele leden van de Stadsraad en van de gemeente Steenbergen. Beide organisaties hebben de restauratie mogelijk gemaakt.

Het is niet voor het eerst dat het Corpus werd gewijd. Dit keer nadat het in 2022 zwaar beschadigd werd door vandalisme, daarna hersteld door de Dinteloordse kunstenaar Hans Hanssen en recent herplaatst. Bij de planting van het Veldkruis op zondag 10 september 1933, die werd bijgewoond door naar schatting zo’n 1500 katholieken, aldus een artikel in de Steenbergse Courant dat jaar, werd het kruis voor het eerst gewijd door de toenmalige Deken S.P. de Wit. In 1984 werd op Goede vrijdag 20 april het Veldkruis, na noodzakelijk onderhoud, opnieuw gewijd door wijlen pastoor Eduard Nieuwlaat. En in 2012, na een algehele grondige restauratie, werd het veldkruis wederom gewijd, dan door oud-pastoor van de St. Annaparochie Hans van Geel.


Kruisverheffing

Op 14 september is het feest in de liturgie van de katholieke kerk van de “Kruisverheffing”. “Een bij uitstek gunstige gelegenheid om de wijding te doen”, aldus pastoor Hans de Kort. (Op 13 september is de wijding dag van de Heilig-Grafkerk, die in Jerusalem is ingewijd in het jaar 335. De naam “Kruisverheffing” stamt uit die tijd toen men letterlijk het kruis omhoog hield om aan het volk te tonen.)


Dit keer Nederlandstalige liederen

Vicaris Paul Verbeek uit Bergen op Zoom, een geboren en getogen Steenbergenaar, was bereid gevonden om de wijding uit te voeren. Een korte dienst ging vooraf aan deze plechtigheid. Werd in 1933 nog de Gregoriaanse Kruishymne ‘Vexilla Regis’ gezongen, nu zongen de aanwezigen samen met het Gummaruskoor met verve een viertal toepasselijke Nederlandstalige liederen.


Overweging

Alvorens het kruis te wijden sprak Vicaris Paul Verbeek in een korte overweging de aanwezigen toe. “ Het veldkruis is een zichtbaar teken van Zijn overlijden op het kruis. Het werd opgericht in een tijd die net zo spannend is als nu. Crisis op zoveel gebieden. Een groter wordende kloof tussen arm en rijk en oorlogsgeweld. Bij de mensen heel veel onrust en angst.” Menige keer, zo zei de vicaris, heb ik hier met mijn fiets stilgestaan op weg naar de Gummarusschool.

Daarna, geassisteerd door pastoor Hans de Kort zegende en bewierookte de Vicaris het Corpus. Nu dus de vierde wijding van het veldkruis dat voor velen van grote betekenis is geweest in de voorbije 90 jaar. Na de zegen en wegzending ging men huiswaarts, ook de zon verdween achter de horizon.

Door: Ad van de Par

Uit de Steenbergse Courant