De gemeenteraad moet deze maand beslissen of TVS een lening van 325.000 euro krijgt voor de aanleg van vier padelbanen, zoals op deze tekening te zien is. Ook moet nog rekening worden gehouden met eventuele bezwaarschriften van omwonenden.
De gemeenteraad moet deze maand beslissen of TVS een lening van 325.000 euro krijgt voor de aanleg van vier padelbanen, zoals op deze tekening te zien is. Ook moet nog rekening worden gehouden met eventuele bezwaarschriften van omwonenden.
zaterdag 3 juni 2023, 12:00

Kunnen we na de zomer padellen in Steenbergen of niet?

STEENBERGEN – De spanning stijgt voor tennisvereniging Steenbergen (TVS) én voor de liefhebbers van het spelletje padel. Deze maand moet de gemeenteraad een beslissing nemen over de lening van 325.000 euro die is gevraagd door de tennisvereniging om vier padelbanen aan te leggen op het tennispark aan de Wipstraat. Achter de schermen is er uitgebreid overleg geweest op het gemeentehuis en voorzitter Mario Koevoets heeft er een positief gevoel over. “Ik denk dat we er goed voorstaan. De gemeenteraad heeft namelijk zelf vorig jaar een motie ingediend waarin het college wordt aangespoord om met een voorstel te komen.”

De komst van de padelbanen is belangrijk voor de toekomst van de 50-jarige tennisvereniging. Padel is namelijk de snelst groeiende sport ter wereld en kan dus zorgen voor een boost van het ledenaantal. “De inschatting is dat er bij ons een stijging van zo’n 20-25 procent kan komen, zodat wij op ongeveer 600 leden uitkomen. We rekenen dus ook op een stijging van inkomsten, op het gebied van contributie, kantine etc.”


Privatisering gebouwen ook onderwerp van gesprek

Maar het bestuur van TVS heeft nog meer te bespreken met de gemeente. Op dit moment zijn de tennisbanen en gebouwen nog in bezit van de gemeente. Maar die heeft de beleidsmatige keuze gemaakt om meer maatschappelijk vastgoed te gaan privatiseren, net zoals bij de kleedkamers van VV Steenbergen is gebeurd. “Ik heb de verwachting dat we daar wel uit gaan komen. Er is nu een beter bod gekomen dan vier jaar geleden, toen mijn voorganger er nog was. Maar we gaan niet over één nacht ijs, want we moeten goed weten tegen welke kosten we aankijken als we in de toekomst zelf die gebouwen moeten onderhouden.”


LED-verlichting

De gesprekken over het beheer van de tennisbanen staan nog in de prille beginfase. Wel is al duidelijk dat de toplagen binnenkort vervangen moeten worden. Daar heeft de gemeente al geld voor gereserveerd. En een aantal weken terug is alle baanverlichting vervangen door LED, een onontkoombare stap in het kader van duurzaamheid en besparing.


Omwonenden bang voor geluidsoverlast

Voor dit moment zijn alle ogen gericht op de besluitvorming op 29 juni, waarin duidelijk zal worden of de lening wordt verstrekt. Daarnaast loopt de bezwaartermijn wat betreft de omgevingsvergunning voor de bouw van de padelbanen binnenkort af. Koevoets verwacht wel een bezwaarschrift van de omwonenden, die vrezen voor geluidsoverlast. “We hebben ze uitgenodigd voor een gesprek en ze het akoestisch rapport getoond waaruit blijkt dat het geluid binnen de grenzen blijft. En voor een toename van de verkeersdrukte hoeven ze ook niet te vrezen want het merendeel van de mensen komt op de fiets. Overigens wordt bij het indienen van een bezwaarschrift het proces niet gestopt. Als alles volgens planning verloopt starten we op 1 september met de bouw van de padelbanen.”

Door: Nicole van de Donk

Afbeelding

Uit de Steenbergse Courant