Foto: Vorig jaar - op 10 februari 2022 - startte een traject van proefboringen bij de Engelseweg in Kruisland. Het zou een mogelijke plek worden om grondwater op te pompen voor drinkwater. De kwaliteit van het grondwater blijkt nu voldoende te zijn.
Foto: Vorig jaar - op 10 februari 2022 - startte een traject van proefboringen bij de Engelseweg in Kruisland. Het zou een mogelijke plek worden om grondwater op te pompen voor drinkwater. De kwaliteit van het grondwater blijkt nu voldoende te zijn.
woensdag 24 mei 2023, 17:06

Kruislands grondwater mogelijk nieuwe drinkwaterbron

KRUISLAND – De pompproef die ‘Brabant Water’ in 2022 aan de Engelseweg in Kruisland heeft uitgevoerd leverde een goed resultaat op. Op 250 meter diepte is grondwater onttrokken uit een proefput. De proef toonde aan dat het grondwater geschikt is om er drinkwater van te maken. De provincie organiseert hierover een informatiebijeenkomst op woensdag 7 juni in Siemburg.

Uit de pompproef blijkt volgens Brabant Water niet alleen dat het grondwater geschikt is: “Een grondwateronttrekking op deze plek zal relatief weinig omgevingseffecten hebben”. Tijdens de informatiebijeenkomst – op 7 juni tussen 16:00 en 19:00 uur (vrije inloop) zal vast worden uitgelegd wat wordt bedoeld met ‘relatief weinig’. Experts van de provincie en het drinkwaterbedrijf zullen uitleg geven en vragen beantwoorden.

Inspraakprocedure

Vanaf het begin is een klankbordgroep actief betrokken. Deze groep mensen denkt mee, geeft advies en volgt het project. In deze groep zitten onder andere de gemeente Steenbergen, ZLTO, Dorpsraad Kruisland, natuurorganisaties en de provincie Noord-Brabant.
Voordat er in Kruisland ook echt een waterwinning kan worden aangelegd, moeten er eerst nog veel beslissingen worden genomen. Dit verloopt via de zogenaamde M.e.r.-procedure. De eerste stap is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Deze geeft inzicht in de inhoud en diepgang van de nog op te stellen milieueffectrapportage (MER). De NRD ligt vanaf maandag 5 juni online ter inzage op de website van de provincie.

Afbeelding
Afbeelding

Uit de Steenbergse Courant