Afbeelding
zondag 26 maart, 14:00

Grafsteen Willem Claesz Codde krijgt tweede leven

STEENBERGEN - Waar de beenderen van Willem Claesz Codde zich bevinden, is onbekend, maar zijn grafsteen prijkt sinds afgelopen woensdag in de Gummaruskerk van Steenbergen. Het is daarmee de oudst complete, historische sculptuur van de gemeente Steenbergen en daarmee van groot belang voor het lokaal monumentale erfgoed.

Ooit lag Codde begraven in de katholieke Sint Jacobskerk, grofweg daar waar nu de protestantse kerk aan het Kerkplein staat. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd de kerk overgedragen aan de protestanten aangezien dat het enige toegestane geloof was. Mede als gevolg van het decennialange oorlogsgeweld waar Steenbergen onder gebukt ging, raakte de kerk in verval en werd uiteindelijk afgebroken.


Honderd jaar mos

Bj nieuwbouw van de protestante kerk rond 1830 zijn de meeste grafmonument die zich nog in het gebedsgebouw bevonden vermoedelijk gebruikt in de vloer. Waarom de grafzerk van Codde, evenals een nog niet gerestaureerde zerk van burgemeester Yoosten (1627), gespaard bleven, is onbekend. Via een omweg kwamen de brokstukken uiteindelijk in de binnentuin van het voormalige stadhuis aan de Kaaistraat terecht. Daar verzamelden zij een dikke honderd jaar mos om uiteindelijk vorig jaar door vrijwilligers opgehaald en gerestaureerd te worden. Het resultaat daarvan is vanaf nu zichtbaar in de Gummaruskerk tijdens openingstijden.


Wapen van Steenbergen

Tijdens de bijeenkomst van afgelopen woensdag werd overigens niet alleen de grafsteen onthuld, ook een gerestaureerd schilderij op karton van het wapen van Steenbergen heeft een opknapbeurt gekregen.

Jan Peeters, voormalig conservator van Het Markiezenhof en trots inwoner van vestingstad Steenbergen, gaf een toelichting op beide werken. Hierover meer in de Steenbergse Courant van 31 maart aanstaande.


Meestoof

Professor Han Leune, die zelf niet aanwezig kon zijn, deed voorafgaand aan de bijeenkomst een studie naar de man Codde. Hieruit kwam naar voren dat hij van 1534 tot 1546 schepen van de stad Steenbergen was, een bestuurlijke positie die alleen aan de welgestelden was voorbehouden. Codde behoorde dus tot de elite van de stad Steenbergen. Hij was mogelijk landbouwer maar bezat in ieder geval de helft van een meestoof waarin meekrap werd gedroogd. Ook bezat hij een schip waaruit volgens Leune afgeleid kan worden dat hij zakenman was. Codde was twee keer getrouwd en vader van een zoon en een dochter.

Door: Dasja Abresch

Uit de Steenbergse Courant