Afbeelding
woensdag 20 oktober 2021, 08:15

PvdA wil besluitvorming Fort Henricus uitstellen

STEENBERGEN - Afgelopen maandag brachten bijna alle fracties van de gemeente Steenbergen (D66 ontbrak) een werkbezoek aan Fort Henricus. Belangrijkste doel van de excursie was om lokale ondernemers zelf de plannen toe te laten lichten die zij hebben met het fort. Voor de PvdA is het bezoek aanleiding om een amendement in te dienen tijdens de besluitvormende vergadering van aanstaande donderdag. De fractie stelt daarin voor om besluitvorming over het Uitvoeringsprogramma Fort Henricus over de verkiezingen van maart 2022 heen te tillen.

Het werkbezoek was een idee van diezelfde PvdA die tijdens de beraadslaging in de oordeelvormende vergadering constateerde dat er binnen de hele raad behoefte bestond om op locatie te horen wat ondernemers nu eigenlijk van plan zijn. Twee van die ondernemingen ontvouwden afgelopen maandag ter plekke hun visie aan de raad: Camping Fort Henricus/dagbesteding ‘De Ster’ (Chiel Veraart en Esther Moors) en Rozeboom Watersport, beiden uit Steenbergen. Ook Dinteloorder Reinier van der Zee, onder meer exploitant van veerpont De Waterpoort, de Heense recreatiebedrijven Akkermans Leisure & Golf en Jachthaven De Schapenput en wijnimporteur Lovely Wines van Dinteloorder John Geerts zouden interesse hebben in ontwikkeling van en/of samenwerking op het fort. Zelfs Kees-Jan Kooijmans, die eerder al vergevorderde plannen had om de stadsbrouwerij van het Steenbergse biermerk Wit Kruis in de loodsen aan de Schansdijk te vestigen, is weer voorzichtig aangesloten.

Uitstel is beter

Of de rondgang over het fort uiteindelijk van meerwaarde is geweest, laat Joop Stoeldraijer in het midden. “We waren in ieder geval lekker buiten,” aldus het burgerraadslid. “De ambtenaar heeft verteld wat we al wisten, we hebben gewandeld, gekeken en gepraat en in de tussentijd zijn we als PvdA tot de overtuiging gekomen dat het beter is om het besluit over het uitvoeringsprogramma uit te stellen.”

Zere been

De fractie heeft vooral moeite met de € 25.000,- die het college nu al wil gebruiken om de kleine loods te slopen en de € 285.000,- waarvan het college voorstelt deze te investeren in de openbare ruimte zodra alle ondernemers aan boord zijn. Ook de gedachte om deze mensen bij te laten dragen in de onderhoudskosten van het fort is tegen het zere been van de PvdA.

Wezenlijke bijdrage

Terug thuis goot de PvdA de overtuiging in een amendement waarover de raad aanstaande donderdag mag beslissen. Met dit wijzigingsvoorstel wordt het college opgedragen om eerst tot een door alle partijen gedragen plan te komen dat “een wezenlijke bijdrage zal leveren aan het economisch en toeristisch potentieel van Fort Henricus”. 

Laatste klap

Opmerkelijk is dat de partij van mening is dat het resultaat van deze planvorming pas in het tweede kwartaal van 2022, dus na de gemeenteraadsverkiezingen, in behandeling genomen moet worden. Het is de vraag of ook de coalitiepartijen dit tijdspad voor ogen hebben of dat zij in deze raadsperiode nog een laatste klap op het hoofdpijn-dossier hopen te geven.

(Door Dasja Abresch)

Uit de Steenbergse Courant