Afbeelding
woensdag 4 augustus 2021, 15:36

Volkspartij stelt Artikel 40-vragen over herinrichting straten

STEENBERGEN – De voorgenomen herinrichting van de Binnenvest en de David van Orliënsstraat in Steenbergen is voor de Volkspartij aanleiding om artikel 40 vragen te stellen aan het college. De fractie zegt signalen te hebben gekregen van bewoners “die sterke twijfels hebben bij de plannen”.

Begin juli werden de aanwonenden van beide straten door middel van een bewonersbrief geïnformeerd over de herinrichtingsplannen. Normaliter gebeurt dit tijdens een informatieavond zodat bewoners de kans hebben om aan de hand van de tekeningen hun inbreng te hebben. Dergelijke fysieke bijeenkomsten zijn vanwege de coronamaatregelen echter nog niet mogelijk.

Eenrichtingsverkeer

Naast het vervangen van de bestrating en het opnieuw inrichten van de groenvakken, worden er ook een aantal verkeersmaatregelen ingesteld. Zo is de Binnenvest in de toekomst alleen nog toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer via de Kruispoort. In de Veerweg wordt het eenrichtingsverkeer omgedraaid, zodat het verkeer niet meer via de David van Orliënsstraat, maar via de Oudevest de straat inrijdt. Ook de parkeervakken in het gebied worden aangepakt.

Proactief meedenken

Alle voorstellen zijn verwerkt in twee varianten waaruit de bewoners een keuze kunnen maken. Een magere keuze, zo meent de Volkspartij, temeer omdat er “onder de bewoners goede ideeën leven om zaken te verbeteren”.  De VP vraagt zich daarom af waarom er niet aan de bewoners gevraagd is om proactief mee te denken over de plannen en waarom er slechts twee keuzes aan hen worden voorgelegd. Ook zet de fractie vraagtekens bij nut en noodzaak van het eenrichtingsverkeer. 

De bewoners hadden tot eind juli de tijd om hun voorkeursvariant door te geven en eventuele vragen te stellen en opmerkingen te maken. Het totaal aan reacties wordt verwerkt tot een definitief plan.

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

Uit de Steenbergse Courant