Afbeelding
zaterdag 13 maart 2021, 08:38

Over openbaar vervoer Dinteloord: Afkeuring om persoonlijke aanval van D66 op wethouder

STEENBERGEN - Tijdens de laatste besluitvormende vergadering brachten de fracties van de PvdA en D66 een motie in waarmee zij het college op wilden dragen een meer leidende rol te pakken bij toekomstige besprekingen over openbaar vervoer. Waren de andere fracties al bereid geweest om hierover mee te denken, dan hielp het betoog van D66-fractievoorzitter Tim Huisman zeker niet in het voordeel van de twijfel. Zelfs mede-indiener Nadir Baali (PvdA) scheen onaangenaam verrast door de felle en persoonlijk gerichte aanval die Huisman opende op wethouder Baartmans: “Deze motie is bedoeld als een constructief middel om het college mee te geven. Ik distantieer mij nadrukkelijk van de woorden van D66.”

De verplaatsing van de bushaltes in de kern Dinteloord naar de rand van het dorp, zet kwaad bloed onder de inwoners. PvdA en D66 probeerden een toekomstige verslechtering van die situatie te voorkomen door het college middels een motie opdracht te geven voortaan een leidende rol te pakken bij ov-besprekingen in de regio. Tijdens de besluitvormende vergadering van 4 maart legden de fracties het voorstel voor aan hun collega’s in de raad.

Hekel aan inwoners

Ter inleiding lichtten PvdA en D66 hun argumenten toe met een betoog. Voor fractievoorzitter Tim Huisman het moment om de aanval op wethouder Baartmans te openen. Hij betichtte haar ervan informatie achter gehouden te hebben, te liegen en zelfs een hekel te hebben aan de inwoners van Dinteloord. Hij gebruikte grote woorden om zijn boodschap kracht bij te zetten.

Open vervoer gered

Wethouder Baartmans was zicht- en hoorbaar aangeslagen door de beschuldigingen aan haar adres “Wij kunnen hier als gemeente niets aan veranderen of we het er nu mee eens zijn of niet. Dat geldt voor alle kernen in West-Brabant. Er komt een nieuwe vorm van openbaar vervoer aan en daar veranderen we niets aan al gaan we op onze kop staan. Alle haltes gaan naar de randen van de kernen, niet alleen in Dinteloord. Door in te stemmen met de nieuwe overstapplaatsen, de hub’s, hebben wij het openbaar vervoer in de kleine kernen juist gered.”

Stoer

Volgens haar is het niet aan de gemeente om een leidende rol in het OV-dossier te pakken. “Dat klinkt stoer, maar gemeenten zijn helemaal niet wettelijk bevoegd om beslissingen te nemen over het openbaar vervoer.” Dat hadden de fracties volgens de wethouder ook allemaal kunnen weten, wanneer zij alle informatie die zij hadden gekregen tot zich hadden genomen. “De raad is al die tijd uitgebreid geïnformeerd. U heeft zelfs uitnodigingen voor informatiebijeenkomsten door de provincie gekregen. Niemand van de Steenbergse raad is daar op ingegaan en dat is uw goed recht, maar beschuldig mij er dan niet van dat u niet geïnformeerd bent.”

Ingrijpen

Theo van Es (VVD), had eerder op de avond nog gevleid gereageerd toen Huisman hem zijn “oude mentor” noemde, maar maakte na het aanhoren van het debat onomwonden duidelijk geen enkele sympathie op te kunnen brengen voor de aanpak van zijn raadsgenoot. “Ik wens in deze zaal nooit meer te horen dat iemand ‘een leugenaar die een hekel aan zijn inwoners heeft’, wordt genoemd.” Hij betreurde het dat de burgemeester niet in had gegrepen.
Ook andere fracties leverden kritiek op de wijze waarop Huisman had gemeend zijn betoog kracht bij te moeten zetten.

Mijn waarheid

Na afloop van de uitleg door Baartmans eiste Maurice Remery, fractievoorzitter van Gewoon Lokaal!, publiekelijke excuses van de fractie van D66. “De wethouder heeft iedere beschuldiging aan haar adres voor de volle 100% weerlegd in haar antwoord. U beticht iemand openlijk van liegen terwijl aantoonbaar is dat zij dat niet heeft gedaan. Excuses zijn op zijn plaats.” Huisman bleek dit geenszins van plan: “Gelooft u in uw eigen waarheid, dan geloof ik in ik de mijne.”

De motie werd uiteindelijk alleen gesteund te worden door de twee partijen die hem ingediend hadden.

Uit de Steenbergse Courant