Afbeelding
zaterdag 5 september 2020, 14:00

D66 en CDA op de bres voor bushalte Dinteloord

STEENBERGEN - D66 en CDA laten weten dat ze zich zorgen maken over plannen van Arriva om een bushalte in Dinteloord te schrappen. In schriftelijke vragen van de Statenleden Coen Hendriks (CDA) en Arend Meijer (D66) aan Gedeputeerde van der Maat (VVD) vragen de partijen om dit voornemen van Arriva terug te draaien.

Het gaat om de halte Zuideinde, de halte naast het Raadhuisplein en de enige halte binnen de bebouwde kom van Dinteloord. Vooral voor de minder mobiele inwoners van het dorp is het schrappen van de halte onacceptabel, zo vinden CDA en D66.

Het exploitatieplan 2021 voor Arriva stelt dat de keuze gemaakt is op basis van financiële en reistijd gedreven motieven. CDA en D66 betwijfelen de berekening van de ingeboekte winst van reistijd. De halte in hun buurt wordt immers geschrapt. Inwoners van de kern Dinteloord moeten het laatste stuk met buurtbus, fiets of lopend afleggen, bovendien rijdt de buurtbus niet in de avond en op zondag waardoor van reistijdverkorting op die momenten zeker geen sprake is.
CDA en D66 zien het liefst dat Gedeputeerde Staten het voornemen niet accepteren. In september moeten zij hier een besluit over nemen.

Behoud van Dinteloord als stopplaats

In een uitleg naar aanleiding van gestelde vragen door de lokale fracties D66 aan het b en w geeft het college aan dat het schrappen van de halte aan de Zuideinde in Dinteloord (nabij het Raadhuisplein) volgens haar de meeste kans geeft dat Dinteloord een stopplaats blijft in het traject van Streekbus 310 die tussen Bergen op Zoom en Rotterdam rijdt. Het plan is om een nieuwe bushalte met voorzieningen voor met name fietsers aan te leggen bij de rotonde voor Dinteloord. Bij het Raadhuisplein en in de Steenbergseweg komen wel haltes voor de buurtbus. Het college geeft aan dat het een weloverwogen beslissing is met als doel het behoud van de bereikbaarheid van Dinteloord via het Openbaar Vervoer, zo zegt het college in een raadsmededeling.

Uit de Steenbergse Courant