Afbeelding
zaterdag 5 september 2020, 11:00

Vragen van PvdA en Volkspartij over ontwikkelingen glastuinbouw in het Steenbergse Westland

STEENBERGEN – PvdA en Volkspartij willen van het college van burgemeester en wethouders weten of dit op de hoogte is van het initiatief om in het gebied tussen Westlandse Langeweg – Ligneweg – Aanwas en A4 een uitbreiding van glastuinbouw te willen realiseren. De Volkspartij informeert vooralsnog naar het standpunt van het college hierin, PvdA wil dit ook horen maar geeft meteen al aan dat ze de komst van zo’n 40 tot 50 hectare kassen in het Westland als een bedreiging ziet voor het open landschap.

PvdA diende voor het zomerreces reeds een motie in die er voor moest zorgen dat de komst van meer kassen in het Westland via de structuurvisie wordt uitgesloten. Het college van b en w wilde zover niet gaan maar gaf bij monde van portefeuillehouder Wilma Baartmans aan in deze regeerperiode niet mee te werken aan de komst van meer kassen.

Meer duidelijkheid gevraagd

Zowel PvdA als Volkspartij willen nu voorafgaand aan de besluitvormende vergadering van 24 september meer duidelijkheid van het college.
Namens de fractie van de Volkspartij vraagt fractievoorzitter Michel Lambers het college of er ambtelijk of bestuurlijk gesprekken hebben plaatsgevonden met de initiatiefnemers. Daarnaast in hoeverre het college op de hoogte is van de plannen en of b en w het eens zijn met hun mening dat het huidige bestemmingsplan geen ruimte biedt voor een dergelijke ontwikkeling. De fractie wil graag dat eventuele beschikbare adviezen, verslagen en andere informatie ter inzage worden gelegd voor de gemeenteraad.

Kans of bedreiging?

PvdA hoort graag van het college of dit een uitbreiding ziet als een economische kans of als een bedreiging voor het open landschap. De fractie vraagt bij monde van fractievoorzitter Nadir Baali of er ruimte is voor 40 tot 50 hectare of zelfs meer glastuinbouw. Het college wordt gevraagd of het van plan is om met de actiegroep tegen de uitbreiding van kassen in gesprek te gaan. Ook vraagt de PvdA of er na deze raadsperiode wel mogelijkheden voor uitbreiding worden geboden.

Uit de Steenbergse Courant