Afbeelding
dinsdag 21 juli 2020, 14:48

Wethouder Baartmans plant ideeënboom in Stadspark Steenbergen

STEENBERGEN - Geld groeit helaas niet aan bomen. Ideeën wel. Althans in het Steenbergse stadspark waar wethouder Baartmans op donderdag 23 juli om 11.00 uur een ideeënboom plant. Het is de aftrap voor de herinrichting van het park. Inwoners die daar een goed idee voor hebben kunnen er vanaf dat moment de boom mee in.

Het stadspark was in de 17e eeuw een ravelijn (vestingwerk - red.) en in de 21ste eeuw hoognodig toe aan een opknapbeurt. Door het nuttige met het gewenste te combineren, kan de herinrichting van de groene zone bijdragen aan een stukje herstel van het vestingwerk.

Stijl en sfeer

De gemeente nodigt alle inwoners uit om hierover mee te denken en die gedachten te delen. Zo wil zij weten welke voorzieningen de inwoners graag zien in het vernieuwde stadspark. Aan de hand van voorbeelden wordt bovendien de voorkeur van stijl en sfeer gepolst.

Meedenken

Meedenken kan op een aantal momenten en manieren. Op de volgende dagen en tijden zijn medewerkers van de gemeente Steenbergen in het stadspark aanwezig om (met inachtneming van de coronaregels) een persoonlijk gesprek aan te gaan:

Donderdag 23 juli 11.00-15.00 uur;

Zaterdag 1 augustus 10.00-12.00 uur;

Woensdag  5 augustus 13.00-15.00 uur;

Donderdag 13 augustus 10.00- 12.00 uur;

Vrijdag 21 augustus 13.00-15.00 uur;

Maandag 24 augustus 13.00- 15.00 uur.

Decor schetsen

Wie niet persoonlijk in de gelegenheid is om aan te sluiten, kan vanaf 10 augustus terecht op een online vragenlijst via https://steenbergen.ikpraatmee.nl/. De opbrengst van de parksessies en de online vragenlijst dienen als input voor het ontwerpvoorstel waarin een ‘decor’ voor het stadspark wordt geschetst. Na dat besluit volgt een ontwerptraject waarin geïnteresseerden kunnen meepraten over de feitelijke inrichting van het stadspark.

Aan het hart gaan

De wens voor herstel van de vesting bestaat al lang, zoals onder meer blijkt uit de gedenkbundel Uit stad en land van Steenbergen die in 1958 verscheen ter gelegenheid van de viering van 500 jaar Nassaustad Steenbergen. De onlangs overleden historicus en oud-Steenbergenaar Willem van Ham schreef daarin: “Het moet ons Steenbergenaren toch aan het hart gaan dat onze eeuwenoude stad zo weinig uit de geschiedenis bezit. Het is te hopen dat de feestelijkheden ter herdenking van een voor Steenbergen belangrijk historisch feit zoveel historisch besef doen groeien, dat met alle kracht de laatste kans gegrepen wordt om hetgeen er van de oude vesting en de nu zo vervallen grachten over is, te herstellen en te behouden.”

Klaar in 2022

Het Nassaujaar 1958 heeft die wens niet kunnen vervullen. De afgelopen jaren is de aandacht voor het vestingverleden van Steenbergen echter aanzienlijk toegenomen onder meer door de inzet van de heemkundekring en de stadsarcheologen. Ook de Expeditie Nassau droeg hieraan bij. De pijlen worden voor wat het stadspark betreft gericht op 2022 wanneer Steenbergen haar 750-jarig bestaan viert. Het park zou dan klaar moeten zijn.

Uit de Steenbergse Courant