Afbeelding
donderdag 31 oktober 2019, 15:24

Onrust in Dinteloordse polder vanwege plannen huisvesting arbeidsmigranten

DINTELOORD – Er is een nieuwe locatie in beeld voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Een ondernemer in het glastuinbouwgebied AFC heeft plannen om op de grond van een voormalig agrarisch bedrijf aan de Mariaweg in Dinteloord huisvesting voor 200 arbeidsmigranten te realiseren. Omwonenden zijn onlangs door een adviseur op de hoogte gebracht van de plannen en zijn zich een hoedje geschrokken. Ze hebben een brandbrief aan de gemeenteraad en het college gestuurd die is ondertekend door vrijwel alle huishoudens in de buurt. 

“We snappen dat er huisvesting voor deze mensen moet komen, maar deze locatie is totaal ongeschikt.” Aan het woord zijn Eefje Nuijten en Bert van de Riet. Beide wonen ze aan de Mariaweg in de Dinteloordse polder, een smalle weg waar je op terechtkomt als je van de Mariadijk naar beneden rijdt.  Het is een weg waar, zeker in deze periode, vooral landbouwvoertuigen op en af rijden. Dat geldt ook voor de andere ontsluitingswegen in de polder, waar voertuigen elkaar niet kunnen passeren. “Als er hier zo’n initiatief gerealiseerd wordt, dan volgt er natuurlijk een enorme toename van verkeersbewegingen. Dat zal leiden tot zeer gevaarlijke verkeerssituaties. Daarnaast zal het een probleem gaan vormen voor de bedrijfsvoering van omliggende agrarische bedrijven, zoals bijvoorbeeld een varkenshouderij die er vlakbij ligt”, vertelt Nuijten. 

Initiatief in strijd met beleid

Het is allemaal te lezen in de brief die aan het college en de raad is verstuurd en waarin met klem wordt verzocht niet in te stemmen met dit plan. Volgens de omwonenden is het initiatief in strijd met het beleid en bestemmingsplan. Onlangs presenteerde het college een nota van uitgangspunten als voorschot op het nieuwe beleid arbeidsmigranten dat eind dit jaar wordt verwacht. In die nota werd gesteld dat voor het AFC in een gebied ten zuiden van de Noordlangeweg en ten oosten van de A4 ruimte wordt geboden voor de bouw van een tijdelijk pension. Maar ook werd de mogelijkheid genoemd om arbeidsmigranten te huisvesten in vrijstaande agrarische bebouwing.

Wethouder: positief over initiatiefnemer 

Wethouder Wilma Baartmans kan over de specifieke locatie aan de Mariaweg nog geen uitspraak doen, omdat ze de plannen inhoudelijk nog niet kent. “Maar we zijn als gemeente wel positief over de desbetreffende ondernemer, omdat zijn uitgangspunt is dat hij zijn werknemers op een goede manier wil onderbrengen.”

Baartmans vertelt dat in het nieuwe beleid omtrent arbeidsmigranten huisvesting in vrijkomende agrarische bebouwing (vab’s) inderdaad wordt meegenomen. “Als de gemeenteraad daarmee instemt kan kunnen we ook dit plan gaan bekijken en beoordelen of het voldoet aan alle eisen.”

Tast het leefklimaat van bewoners aan

“We begrijpen dat er breed moet worden gezocht omdat er dringend behoefte is aan verblijfplaatsen, maar dit is gewoon geen logische plek. De polder rondom de Mariaweg heeft als een van de weinige polders in Steenbergen nog een karakteristiek polderlandschap. Het aantal van 200 arbeidsmigranten op ongeveer 330 bewoners in het westelijke buitengebied van Dinteloord is onevenredig groot en tast het leefklimaat van de huidige bewoners aan. Een initiatief als dit zal wellicht op veel plekken op bezwaren stuiten, maar volgens mij moet er gekeken worden waar het werkbaar is. En op een afgelegen plek als deze met een minimale ontsluiting is dat niet het geval”, aldus Nuijten.  

Wethouder Baartmans heeft de lijst met handtekeningen van omwonenden al gezien. “Het begint wel erg te lijken op: ‘zolang het maar niet in mijn achtertuin komt’. We willen met z’n allen deze migranten uit de wijken halen, maar ze moeten wel ergens wonen.”

Foto 1: Op de Mariaweg is het een komen en gaan van landbouwvoertuigen. Bewoners vrezen voor ongelukken bij een toename van het verkeer omdat voertuigen elkaar niet kunnen passeren. Ondernemers denken dat hun bedrijfsvoering belemmerd gaat worden. 

Foto 2: Volgens buurtbewoner Bert van de Riet zou er volgens de plannen in de bestaande schuur een recreatieruimte moeten komen, en zouden de woonunits daarachter komen. Het bestaande woonhuis zou voor de beheerder bestemd zijn.

Foto 3: Bewoners zijn bang dat het open polderlandschap aangetast gaat worden met de komst van huisvesting voor arbeidsmigranten. De beoogde locatie is de schuur meest rechts op de foto.

Tekst & foto’s: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl

Afbeelding
Afbeelding

Uit de Steenbergse Courant