zaterdag 21 juni 2014, 10:09

Krater V1-bom biedt ruimte aan de natuur

KRUISLAND - Het laatste stukje natuurcompensatie als gevolg van de aanleg van de A4 is gistermiddag, door waarnemend burgemeester Joseph Vos, officieel geopend. Oorschotstuw, de naam die het gebied kreeg, is tevens het meest bijzondere stukje natuur in dit kader. Een status die het dankt aan de V1-bom die er op 27 februari jongstleden tot ontploffing werd gebracht.

Een zeldzame gebeurtenis die Steenbergen landelijke bekendheid gaf. Een diepe krater blijft voor altijd een herinnering aan het explosief uit de Tweede Wereldoorlog en heeft daarnaast ook een praktische kant: het dient namelijk als waterberging voor de naastgelegen Brandse Beek en is daarmee onderdeel van het inrichtingsplan Kruislandse Kreken.

Het verhaal achter de krater wordt verteld op een informatiebord bij het nabij gelegen rustpunt. Het paneel is voorzien van een fraaie stalen dwarsdoorsnede van een V1-vliegtuig. Wie de komende week op zoek gaat naar de replica, komt nog bedrogen uit. Om te voorkomen dat de V1 plotseling gevlogen is, wordt er een extra beveiliging aangebracht vóór definitieve plaatsing. Oorschotstuw is bereikbaar via een wandel- en fietspad aan de Grote Spellestraat in Kruisland.

Uit de Steenbergse Courant