maandag 8 juli 2013, 16:10

Huizen te koop gezet als noodkreet over geluidsoverlast

STEENBERGEN – Een ‘stille’ noodkreet is het, de plaatsing van de ‘te koop’-borden bij zeven huizen aan de Stoofdijk en de Zeelandweg Oost. De bewoners verwijzen belangstellenden – ‘die zijn er toch niet vanwege de geluidsoverlast’ – rechtstreeks naar de gemeente Steenbergen. Zelfs het privénummer van wethouder Leo Heijmans staat vermeld.

Stil lijkt het zodoende niet te blijven, integendeel. Vanmiddag belde er al een ambtenaar van de afdeling handhaving naar één van de bewoners en ook de politie is volgens de betrokkenen al poolshoogte wezen nemen. ,,Als wij zelf bellen over geluidsoverlast van de werkzaamheden, geven ze niet thuis...’’

,,Wij doen niks verkeerds, willen de zaak ook niet op de spits drijven of laten escaleren, maar strijden wél voor datgene waar we als burgers recht op hebben. Niet meer en niet minder,’’ zeggen Martin van Bemmelen, Paul van Nieuwenhuyzen en Vladimir Hornicek, ook namens hun lotgenoten.

Behalve het privénummer van de huistelefoon van wethouder Heijmans, prijkt op de ‘te koop’-borden ook het telefoonnummer van het bestuurssecretariaat van de gemeente. ,,Veel telefoontjes zullen ze niet krijgen, want wie wil hier nu nog wonen?’’

,,Helaas blijkt het noodzakelijk om college en raad op een dergelijke manier te herinneren aan hun verplichting: opkomen voor het belang van de inwoners van de gemeente.’’

’De rest van ons leven in de herrie’

,,Het is prachtig dat een groot deel van Steenbergen juist ontlast wordt door het westelijke tracé van de A4, dat gunnen we iedereen van harte. En laat nogmaals duidelijk zijn: wij hebben pertinent niks tegen deze snelweg. Maar die komt hier wel héél dichtbij te liggen en het kan toch nooit de bedoeling zijn dat wij voor de rest van ons leven in de herrie en de fijnstof zitten, zonder de wettelijk verplichte maatregelen die ons daartegen enigszins beschermen?’’

De bewoners voelen zich al geruime tijd niet bepaald serieus genomen, terwijl zij met onafhankelijke onderzoeken in de hand kunnen aantonen dat de toekomstige geluidsoverlast (met name van de Zeelandweg Oost) de wettelijke toegestane maximumwaarden behoorlijk gaat overschrijden.

Rijkswaterstaat houdt zich echter vast aan haar eigen rekenmethodes en wil derhalve geen geluidswerende voorzieningen treffen, noch overgaan tot volledige schadeloosstelling. 

Na ‘bemiddeling’ door wethouder Heijmans is onlangs gesproken over de mogelijkheid van planschade of zogeheten nadeelcompensatie.

Steun raadsfracties

,,Dat zijn bestaande regelingen, die ons waarschijnlijk niet meer dan een paar duizend euro per huishouden opleveren. Maar het daadwerkelijke probleem wordt er niet mee opgelost. En dat was nou juist de opdracht van de raad aan het college. Vandaar deze ‘reminder’ aan het adres van de wethouder,’’ lichten de gedupeerden hun actie toe.

Zij hebben alle fracties uitgenodigd om morgenavond naar de Stoofdijk te komen, in de hoop dat zij op de steun van de volksvertegenwoordigers mogen rekenen. ,,Als er op korte termijn geen echte oplossing wordt bereikt, gaan we bij de Raad van State namelijk herziening aanvragen van het tracébesluit, puur op dit onderdeel. Uiteraard op basis van de daadwerkelijke cijfers over het aantal decibellen en verkeersbewegingen, in plaats van de gemanipuleerde gegevens waarachter Rijkswaterstaat zich verschuilt. Wanneer de A4 over een kleine twee jaar eenmaal klaar is, kunnen we gegarandeerd niks meer beginnen. Daarom moeten we nu alles uit de kast halen.’’

Uit de Steenbergse Courant