vrijdag 13 juni 2014, 20:27

Dinteloordse voetbalclubs ontvouwen plan om te fuseren

DINTELOORD – De twee Dinteloordse voetbalverenigingen - r.k.s.v. Divo en vv Dinteloord – hebben zich voorgenomen om met ingang van het seizoen 2015-2016 als één vereniging verder te gaan. Vanmiddag werden de plannen voor de fusie gepresenteerd door de voorzitters van de clubs, Koos Boluijt (vv Dinteloord) en Gérard van Aalst (Divo).

Volgens beiden is er altijd al goed contact geweest tussen de clubs, die sinds twee jaar al een gezamenlijke jeugdafdeling kennen onder de noemer sjo Prinsenland, en werd het verdergaande idee tot samenvoeging al gauw positief opgepakt. 

De aanleiding om te fuseren heeft vooral te maken met organisatorische en financiële factoren. ,,We wonen in een krimpgebied waar steeds minder kinderen zullen sporten, of kiezen voor een andere sport dan voetbal. Het aanbod is groot,” aldus  Boluijt. ,,Ook het aantal bestuursleden neemt langzaam af. Door samen te werken creëren we nieuwe mogelijkheden en staan we sterker.”

De bedoeling is dat er begin januari volgend jaar een tweede ‘beslismoment’  volgt. Van de leden van de beide clubs is minimaal tweederde van de stemmen nodig om de fusie te kunnen doorzetten. Als de clubs vanuit hun achterban een ‘go’ krijgen, zal de nieuwe voetbalvereniging in het seizoen van 2015-2016 zijn intrede doen. Divo en vv Dinteloord maken al jaren gebruik van hetzelfde sportpark (Molenkreek) aan de rand van het dorp, waar zij alletwee wel hun eigen kantine hebben.

Koos Boluijt (links) en Gérard van Aalst proosten alvast op de voorgenomen fusie van ‘hun’ voetbalclubs, vv Dinteloord en Divo.

Uit de Steenbergse Courant