vrijdag 1 november 2013, 16:48

Stil asfalt om geluidsoverlast voor Stoofdijk terug te dringen

STEENBERGEN – Op de Zeelandweg Oost wordt stil asfalt aangebracht om de geluidsoverlast voor de bewoners van de Stoofdijk enigszins te beperken. Dat is de uitkomst van nader overleg tussen de gemeente en Rijkswaterstaat. Een stap in de goede richting voor de bewoners, maar er komt geen nieuw onafhankelijk onderzoek naar de toekomstige geluidsbelasting op hun huizen.

In de raadsvergadering van gisteravond probeerde de voltallige oppositie, op initiatief van de fractie Door!, een contra-expertise af te dwingen om middels een contra-expertise duidelijk te krijgen welke cijfers, gegevens en rapporten over de geluidsproblematiek de waarheid spreken. Die van Rijkswaterstaat of die van de bewoners zelf.

Laatstgenoemden namen eerder dit jaar een akoestisch specialist in de arm en uit zijn bevindingen bleek dat de te verwachten geluidsbelasting extra maatregelen vereisen ten bate van de Stoofdijk. Rijkswaterstaat bestrijdt dit ten stelligste en beroept zich op de uitspraak van de Raad van State, het hoogste rechtsorgaan dat ons land kent, over het tracébesluit voor de A4.

Coulance

Met name de oppositie schaarde zich achter de bewoners en hoewel dat ook CDA en VVD in eerste instantie deden, kozen deze partijen er gisteravond voor de eenheid in de coalitie te bewaren en de motie van Door! niet te steunen.

De coalitie is tevreden met het gebaar van Rijkswaterstaat om stil asfalt aan te leggen op de Zeelandweg Oost, van de toekomstige turborotonde tot aan de Oude Heijdijk. Hierdoor daalt de hoeveel geluid met 1,7 tot 1,9 decibel, aldus wethouder Leo Heijmans, en dat scheelt volgens hem aanzienlijk. ,,We moeten blij zijn dat Rijkswaterstaat dit, uit coulance, wil doen,’’ vindt hij. ,,Want zij hoeven niks.’’

Kosten

Een raadsmeerderheid drong er bij Heijmans wel op aan dat de gemeente Steenbergen niet mag opdraaien voor de kosten van het geluidsdempende wegdek. ,,Daar ga ik mijn uiterste best voor doen,’’ beloofde de wethouder.

De oppositie vond het maar vreemd dat er op de valreep toch nog een ‘oplossing’ uit de hoge hoed was gekomen, aangezien Heijmans kort geleden nog beweerde dat hij als bemiddelaar helemaal niets meer kon doen voor de bewoners en ook Rijkswaterstaat tot nu toe aangaf geen noodzaak te zien om de situatie ter plekke te verbeteren.

,,Maar goed dat we zijn blijven aandringen,’’ stelden de oppositiepartijen. ,,Nu gebeurt er in ieder geval iets.’’

Opgeschud

,,Een positieve ontwikkeling en de politiek is al fors opgeschud,’’ reageert Stoofdijk-bewoner Paul van Nieuwenhuijzen. Hij vraagt zich echter wel af of de kosten voor de aanleg van stil asfalt, volgens Heijmans 15.000 euro, wel kloppen. Uit een rapport van 2011 blijkt volgens hem dat het tienvoudige dichter bij de waarheid ligt.

Uit de Steenbergse Courant