maandag 17 februari 2014, 19:30

Pilot van Dorpsplatform Dinteloord en gemeente van start

STEENBERGEN/DINTELOORD – Woningstichting Dinteloord, Winkeliersvereniging Dinteloord Winkeloord, Huurdersbelangenverenigingen Dinteloord en de Dinteloordse Dorpsraad vormen met ingang van vandaag samen het Dorpsplatform en willen op die manier tot gestructureerder en efficiënter overleg met de gemeente komen. ,,Een wereldidee,’’ stelde wethouder Miriam Termeer vanmiddag bij de ondertekening van het convenant met genoemde partijen. Alle betrokkenen hebben hoge verwachtingen van deze nieuwe manier van samenwerken, waarvoor een pilot-periode van een jaar geldt.

Hoewel zij ook elk hun specifieke onderwerpen hebben én houden, waarover zij geregeld met de gemeente contacten onderhouden, zijn er vooral veel overlappende zaken, zowel in praktische zin als beleidsmatig.

Kortere lijnen

Daarbij valt onder meer te denken aan de thema’s wonen, werken, veiligheid en verkeer, recreatie en toerisme en het sociale leven in Dinteloord. In overleg hebben de organisaties al een gezamenlijke agenda opgesteld, waarmee een hoop dubbel werk wordt voorkomen. En dat scheelt ook aan de kant van de gemeente, voor ambtenaren en bestuurders, veel ‘onnodige’ tijd en energie. Belangrijkste doel is dat er middels het platform kortere lijnen ontstaan, ten behoeven van snellere en betere resultaten, in het belang van Dinteloord.

De praktijk moet uitwijzen of dit daadwerkelijk gaat lukken, maar daaraan twijfelen de deelnemers geenszins, zo lieten met name wethouder Miriam Termeer, directeur Noud Smulders van de woningstichting en voorzitter Hakim Tampoebolon van de Dorpsraad weten bij de ondertekening van het convenant, eind van de middag in het gemeentehuis.

’Niet over graf heen regeren, maar in dit geval wel’

,,Met z’n allen kunnen we veel slagvaardiger te werk gaan,’’ stelde Termeer. ,,Het huidige college wil eigenlijk niet over haar graf heen regeren, er komen tenslotte op korte termijn verkiezingen aan, maar wie zijn wij om de inwoners van Dinteloord deze pilot niet te gunnen? Mogelijk is dit ook een goed voorbeeld ten bate van andere kernen. Het past in ieder geval perfect bij de veranderende rol van de overheid en de grotere verantwoordelijkheid die van burgers wordt verwacht.’’

Omwille van oplossingen voor kleine problemen die uit het overleg naar voren komen, ondersteun de gemeente en de woningstichting de proefperiode van het Dorpsplatform elk met 1500 euro. 

Uit de Steenbergse Courant