dinsdag 4 februari 2014, 16:27

Gewoon Lokaal wil opheldering na kritiek over zonnepanelen

STEENBERGEN – Het komt de fracties van GB/Dé Lokale Partij en Door!, die samen verdergaan als Gewoon Lokaal! uiterst vreemd over dat de gemeente voor de inkoop van een groot aantal zonnepanelen een bedrijf van buiten Steenbergen in de arm heeft genomen en geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijk om via het project ‘Benut je zon’ lokale installateurs bij deze opdracht te betrekken.

De fractie(s) gaan hierover morgenavond dan ook een reeks vragen stellen aan wethouder Leo Heijmans, in de vergadering van de commissie Ruimte & Economie, waarbij ook het inkoopbeleid van de gemeente op de agenda staat.Gewoon Lokaal! is blij met de grootschalige omschakeling van fossiele naar duurzame energie, waarvoor momenteel enkele honderden zonnepanelen worden aangebracht op de daken van gemeentelijke gebouwen, zoals ’t Cromwiel, De Buitelstee, de werkplaats van de buitendienst en het gemeentehuis.

De aanbesteding daarentegen wekt de nodige verwondering bij de partij, aangezien de gemeente naar het publiek toe de aanschaf van zonnepanelen via ‘Benut je zon’ promoot. In het gemeentehuis staat nota bene een demonstratiemodel van dit project en wordt op 13 februari ook een informatiebijeenkomst gehouden.

Des te merkwaardiger vindt Gewoon Lokaal! het dat de gemeente zelf voor een andere leverancier heeft gekozen, waarvan het lokale bedrijfsleven bovendien geen voordelen ondervindt.

Kwaliteit en rendement

Ondernemer René Heijnen uitte hierover vorige week zijn grote ongenoegen. Hij verwees de ‘verklaring’ van wethouder Leo Heijmans, dat de gemeente verplicht is om voor de goedkoopste aanbieder te kiezen, naar het rijk der fabelen. Heijnen stelde dat de gemeente plaatselijke bedrijven voortdurend links laat liggen, zonder oog te hebben voor de gevolgen daarvan: steeds meer bedrijven zullen zodoende verdwijnen, personeelsleden moeten ontslaan en ook de sponsoring van het sociaal-maatschappelijke leven komt hierdoor onder druk te staan.

Gewoon Lokaal! eist mede naar aanleiding van deze kritiek opheldering van de wethouder en wil bijvoorbeeld weten of er, behalve naar de kosten, ook wel goed naar de kwaliteit is gekeken. Ook bij de door Heijmans genoemde terugverdienperiode van 20 tot 25 jaar worden vraagtekens geplaatst. Het rendement zou volgens Gewoon Lokaal! al binnen vijf tot acht jaar zichtbaar moeten zijn. 

Uit de Steenbergse Courant