donderdag 20 september 2012, 00:00

Symposium Zilte Landbouw

Rotaryclub Steenbergen e.o. verzorgt op vrijdag 12 oktober in ‘t Cromwiel een groot, onafhankelijk symposium rond het actuele thema Zilte Landbouw. Verzilting van landbouwgronden is een wereldwijd probleem en speelt nadrukkelijk ook in West-Brabant en Zeeland. Het zouter worden van de bodem, onder meer als gevolg van de stijgende zeespiegel, biedt echter ook nieuwe kansen voor akkerbouwers.

Rotaryclub Steenbergen e.o. verwerft niet alleen fondsen voor allerlei goede doelen, maar wil zich ook graag manifesteren als organisatie die op een ‘objectieve en eerlijke’ manier kennis overdraagt aan de gemeenschap, op basis waarvan eenieder zijn eigen mening over een bepaald thema kan vormen. Met het symposium over Zilte Landbouw richt de serviceclub zich ook met name op studenten in de agrarische sector. Voor nadere informatie en aanmelding: 

www.rotarysteenbergen.nl/symposium

Uit de Steenbergse Courant