maandag 4 februari 2013, 15:40

Markt zonder parkeervakken lijkt voorkeur te krijgen

STEENBERGEN – De motie van VVD en Steenbergen Anders, om in de wintermaanden een toleranter parkeerbeleid te voeren op de Markt, heeft het niet gehaald. Een raadsmeerderheid wil met de evaluatie van de huidige situatie op z’n minst tot eind van het jaar wachten, zoals bij aanvang van de herinrichtingswerkzaamheden in het centrum werd afgesproken. Vooruitlopend daarop spraken D66, PvdA en CDA juist hun voorkeur uit voor een parkeervrije Markt, het hele jaar door.

,,We zijn net strakker aan het handhaven op het foutparkeren en moeten de spelregels niet tijdens de wedstrijd veranderen,’’ stelde fractievoorzitter Vincent van den Bosch van D66 in de laatstgehouden raadsvergadering.

Ook zijn collega Cors Zijlmans van GB/Dé Lokale Partij vond het te vroeg om ‘op onze schreden terug te keren’. PvdA-fractieleider Willem van den Berge sprak in de discussie zijn afkeuring uit over de ‘lelijke belijning’ van de parkeervakken aan de westzijde van de Markt, de enige kant waar sinds de heropening van het plein op 1 november geparkeerd mag worden. Bij de gemeente en haar bestuurders heerst overigens nog altijd het idee dat er zeven parkeervakken zijn, in werkelijkheid ‘liggen’ er negen.

Fractievoorzitter Jan Ooms van Steenbergen Anders en zijn evenknie Petra Lepolder van de VVD probeerden nog medestanders voor hun motie te krijgen door onder meer te stellen: ‘We moeten meeveren met wat er leeft onder de bevolking en beter inspelen op de behoefte van zowel de consumenten als de winkeliers’. Uit de reacties leidden zij echter af dat de motie geen meerderheid zou halen, waarop het voorstel werd ingetrokken.

Uit de Steenbergse Courant