dinsdag 7 januari 2014, 11:19

Gewoon Lokaal houdt met hand in eigen boezem voet bij stuk

STEENBERGEN/DINTELOORD - ,,Voor de toekomst van Steenbergen is het beter om met een andere burgemeester verder te gaan,’’ stelde lijsttrekker Cors Zijlmans van Gewoon Lokaal! gisteravond onomwonden tijdens de eerste van vijf bijeenkomsten die de partij deze week belegt om het publiek – voor zover mogelijk – uit te leggen waarom een grote raadsmeerderheid het vertrouwen in burgemeester Saskia Bolten heeft verloren. ,,Het was, achteraf bezien, misschien wel beter geweest om het verkenningsrapport naar de bestuurlijke problemen niet te accepteren, niet geheim te verklaren en wel te laten lezen aan de direct betrokkenen,’’ zo stak Zijlmans ook de hand gedeeltelijk in eigen boezem.

Desondanks blijft de fusiepartij van GB/DLP en Door! er dus van overtuigd dat de motie van wantrouwen tegen Saskia Bolten een juiste beslissing is geweest. ,,Wij gingen ervan uit dat zij, na haar uitgelekte verklaring, zelf zou opstappen. Toen zij dat niet deed, was het vertrouwen helemaal weg en zagen we geen andere mogelijkheid meer,’’ vertelden met name Zijlmans (fractievoorzitter van GB/DLP) en Wilma Baartmans (fractievoorzitter van Door!), gisteravond in het Hervormd Centrum te Dinteloord, waar zich zo’n dertig belangstellenden hadden verzameld en niet schroomden om kritische vragen te stellen over de gang van zaken, die bij een groot deel van de bevolking tot verontwaardigde reacties heeft geleid.

’We waren positief kritisch over het functioneren van de burgemeester’

De petitie ‘Steenbergen achter Saskia’ leverde in anderhalve week tijd bovendien ruim 3000 handtekeningen op. Die gaan er wat Gewoon Lokaal! betreft echter niet toe leiden dat de motie van wantrouwen tegen Bolten wordt ingetrokken, zoals de initiatiefnemers en de ondertekenaars van de petitie willen. ,,Met haar verklaring heeft zij ons, de politiek, óók een motie van wantrouwen gegeven,’’ merkte Wilma Baartmans op.

GB/DLP en Door! waren, naar eigen zeggen, tot medio augustus ‘positief kritisch’ over het functioneren van Saskia Bolten. ,,Tot die tijd liep het op rolletjes.’’

’De gemeentesecretaris eruit, of ik eruit’

De omslag kwam volgens de inmiddels gefuseerde partijen toen de burgemeester op de 24ste van die maand, op een zaterdagavond, alle fractieleiders bij zich riep. ,,‘De gemeentesecretaris eruit, of ik eruit’, kregen we tot onze grote verrassing ineens te horen,’’ aldus Zijlmans. ,,Bovendien bleek dat de burgemeester al contact had gezocht met de Commissaris van de Koning, naar aanleiding van de kritiek die zij in de eerste sessie met de functioneringscommissie had gekregen.’’

,,Misschien voelde zij zich in een hoek gedreven, dat zou kunnen. Maar er zouden nog meer gesprekken plaatsvinden. Als zij dat proces gewoon had doorlopen, was er niets aan de hand geweest. In plaats daarvan doorbrak zij half december ook nog eens het ingezette verbetertraject, waarmee het volgens zowel de burgemeester, de gemeentesecretaris als hun coach juist de goede kant op ging.’’

Vanwege de nog altijd geldende geheimhouding, konden de vertegenwoordigers van Gewoon Lokaal! niet inhoudelijk ingaan op het onderzoeksrapport, waarvan inmiddels bekend is dat hierin wordt voorgesteld om gemeentesecretaris Ans Leloux te vervangen en Saskia Bolten de kans te geven om zich verder te ontplooien als burgemeester.

’Met onze opmerkingen is niets gedaan’

,,Het valt te begrijpen dat de Commissaris van de Koning zijn mensen probeert op hun post te houden. Hij heeft Bolten in de sollicitatieprocedure bovendien zelf naar voren geschoven als één van de kandidaten van wie hij veel zei te verwachten. In de uitkomsten van de verkenning kon 85 procent van de fractieleiders zich evenwel niet vinden. Sterker nog: met onze opmerkingen is niets gedaan. Een fout die we misschien gemaakt hebben is dat we dit rapport niet naar de papiervernietiger hebben verwezen.’’

,,Het is sowieso nooit onze bedoeling om iemand over de schutting te zetten, niet de burgemeester en niet de gemeentesecretaris. We hebben geprobeerd in het belang van Steenbergen te handelen en gingen ervan uit dat twee van zulke professionals, de best betaalde ambtenaren van onze gemeente, in staat moesten zijn om er samen uit te komen. Wij hebben vier maanden lang geprobeerd te redden wat er te redden viel, helaas is dat niet gelukt.’’

Open avonden in De Heen, Nieuw-Vossemeer, Steenbergen en Kruisland

Zijlmans en de zijnen toonden zich tevreden over de opkomst gisteren en hopen ook de komende dagen op veel belangstelling voor de bijeenkomsten van Gewoon Lokaal! over de bestuurscrisis. Die zijn vanavond van 19.30 tot 20.15 uur in De Stelle te De Heen en van 20.30 tot 21.15 uur in De Vossenburcht te Nieuw-Vossemeer, morgenavond van 19.30 tot 21.00 uur in ’t Cromwiel te Steenbergen en donderdag van 19.30 tot 21.00 uur bij De Commerce in Kruisland.

Uit de Steenbergse Courant