maandag 21 januari 2013, 21:20

Onderzoek naar kwestie speelautomatenhal

STEENBERGEN – Hoe kan het dat een ruime politieke meerderheid vóór de vestiging van een speelautomatenhal was, maar de gemeenteraad in december toch géén verordening aannam om dit mogelijk te maken? Op die prangende vraag willen de fractievoorzitters middels een onderzoek antwoord zien te krijgen.

,,Ik schaam me als raadslid diep voor het feit dat we niet tot een positief besluit over de speelautomatenverordening konden komen,’’ stelde Jan Ooms van Steenbergen Anders vanavond in de maandelijkse vergadering van het zogeheten presidium, het overleg van alle fractievoorzitters en de burgemeester. Cors Zijlmans van GB/Dé Lokale Partij had toen al voorgesteld om een onderzoek in te stellen naar de gang van zaken rond de kwestie over de speelautomatenhal. ,,Van begin tot eind, alles moet boven tafel komen, vooral om lering uit te trekken voor de toekomst.’’

Volgens Ooms zou het onderzoek zich ook toe mogen spitsen op de laatste vergadering waarin de speelautomatenverordening uiteindelijk werd afgestemd. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad bleek in december weliswaar bereid om een amusementscentrum toe te staan, maar kon het niet eens worden over de locatie. Onder anderen Petra Lepolder van de VVD vindt echter dat ook de rol van het college in het onderzoek betrokken dient te worden, evenals de informatievoorziening vanuit het ambtelijk apparaat. ,,Als raadsleden worden we bij meerdere dossiers geconfronteerd met tegenstrijdige ‘waarheden’ en kunnen we daardoor moeilijk bepalen wat nu echt de waarheid is.’’

Integriteit

De fractievoorzitters moeten zich nog nader beraden over de exacte onderzoeksvraag en ook nog bekijken door welke ‘instantie’ zij zo’n onderzoek willen laten uitvoeren. Dat zou een interne commissie of een onafhankelijke organisatie van buitenaf kunnen zijn.

De discussie over de speelautomatenhal leidde vorige maand tot een verzoek van één van de betrokken ondernemers, die wil dat de integriteit van raadslid Ger de Neve onder de loep wordt genomen. Volgens de bewuste ondernemer, Jos den Oudsten, blijkt uit een e-mail dat De Neve met een gekleurde bril aan de beraadslagingen deelnam. Het presidium wilde hierover vanavond uitsluitend in beslotenheid over praten, ‘omdat het over personen gaat’.

,,Ik wacht even af wat hieruit komt. De gemeente moet de kans krijgen om dit probleem zelf op te lossen. Lukt dat niet of gaat het allemaal te lang duren, dan haal ik er desnoods het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten bij,’’ reageerde Den Oudsten, die als toehoorder bij de vergadering van het presidium aanwezig was.

Uit de Steenbergse Courant