maandag 19 januari 2015, 14:52

Infomiddag voor ouderen over veranderingen rond Wmo

STEENBERGEN – Op initiatief van de KBO-afdeling Steenbergen wordt er op zaterdag 24 januari een informatiemiddag gehouden, bestemd voor alle senioren uit heel de gemeente Steenbergen, over de veranderingen op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Ook hun (klein)kinderen, vrienden, bekenden  en andere mantelzorgers zijn van harte welkom.

De bijeenkomst is opgezet in samenwerking met de Gemeente Steenbergen, die per 1 januari – zoals alle gemeenten in Nederland – de verantwoordelijkheid heeft gekregen voor de uitvoering van de taken die onder de AWBZ vielen.

Deze overheveling van de rijks- naar de lokale overheid, brengt de nodige veranderingen met zich mee en het doel van de nieuwe WMO is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig (met zorg) thuis kunnen blijven wonen én anderen kunnen blijven ontmoeten. Om dit te bewerkstellingen worden er onder meer sociale wijkteams opgericht.

De voorlichtingsmiddag begint om 14.00 uur (zaal open vanaf 13.30 uur) en duurt ongeveer tot 16.00 uur. Plats van handeling is ’t Cromwiel. Wethouder Cor van Geel en ambtelijk specialist Wendy Veeke zijn namens de gemeente aanwezig om de belangstellenden van informatie te voorzien en vragen te beantwoorden.

Uit de Steenbergse Courant